Vrbas deo UNICEF-ove „Podrške podsticajnom roditeljstvu“

Na sastanku Upravnog odbora projekta „Podrška podsticajnom roditeljstvu“ koji sprovodi Unicef uz podršku Vlade Srbije i LEGO fondacije doneta je odluka o izboru novih gradova i opština koji će ući u sledeću fazu implementacije programa, saopštilo je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju. Od 46 prispelih prijava odabrano je dvadeset osam za ulazak u drugu fazu programa, a jedna od opština u kojoj se pokreće projekat je i opština Vrbas.

Predsednica UO Slavica Đukić Dejanović je navela da je akreditacija programa jačanja kapaciteta praktičara za sprovođenje programa završena u sistemu zdravstva, dok je akreditacija u predškolstvu i socijalnoj zaštiti u toku. Prema njenim rečima, u sistemu socijalne zaštite postoji izazov da se akredituje onlajn hibridni modalitet obuka, dok je na šest pilot lokacija već obučeno 370 praktičara za primenu programa. Ona je napomenula da su u pet jedinica lokalne samouprave planirana izdvajanja za mere podrške roditeljstvu u iznosu od približno 67 miliona dinara za 2022. godinu i dodala da je sličan plan za naredne dve godine.

Đukić Dejanović je naglasila da je donošenjem odluke o uključivanju dodatnih 28 opština u program „Razigrano roditeljstvo“ ključni korak ka pokretanju druge faze implementacije programa i da će se u naredne dve godine program sprovoditi u dvadeset odsto opština u Srbiji (ukupno 33 opštine) čime se približavamo zadatom cilju da 60.000 dece i njihovih roditelja oseti dobrobit unapređenih usluga. „Istraživanja sa roditeljima u pilot lokacijama, pokazuju da je izloženost podsticajnim praksama od strane roditelja i okruženja veća za decu uzrasta od 13 do 24 meseca nego za decu ranijem uzrastu, od 0 do 12 meseci, a razvojni ishodi mereni instrumentom ‘Uzrast i razvoj deteta’ su takođe nešto bolji za decu iz starijih uzrasnih grupa“, zaključila je Đukić Dejanović.

Ovakav odziv opština na javni poziv je dobar znak povećanog interesovanja za programe populacione politike i programe podrške ranom razvoju dece, kao i usmeravanju ka pozitivnom roditeljstvu, ali i siguran pokazatelj podizanja svesti o značaju lokalnih aktivnosti u promeni demografske slike Srbije, navodi se u saopštenju.