Sara Masnikosa pobednica 48. Palete mladih

Sinoć je u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Vrbasa otvorena izložba slika Paleta mladih, još jedan tradicionalni program u okviru Festivala poezije mladih. Paleta mladih predstavila je večeras svoju 48. postavku. Otkupna nagrada ove godine pripala je Sari Masnikosi, slikarki iz Paraćina, za rad „Štap i prepreka“ u kombinovanoj tehnici. 

„Paleta mladih u Vrbasu je stvorila jedan prostor delovanja mladih umetnika gde uz određena pravila funkcionisanja može da se prikaže kreativnost. I to istrajavanje je kao stub u vrtlogu savremenog društva koje se ubrzano menja, gde se progresivno razvijaju tehnologija i nauka i gde nas konstantno zahvataju različite krize, zdravstvene, vojno-političke, energetske, ekonomske, ekološke koje remete tok razvoja sveta. Ovaj svet je sve teže razumeti i shvatiti i neophodna je pomoć i pre svega korekcija, a umetnost je jedan od načina koji može pružiti estetske i etičke napomene. Mladi umetnici pozvani da izlažu na Paleti mladih – Anja Arambašić, Luka Drljan, Svetlana Klopan, Sara Masnikosa, Marko Obradović, Nevena Ostojić, Milana Simić, Reka Terpeli i Pavle Ćurčić, su iskreno zainteresovani za čoveka i njegovo ponašanje, kao i posledice čovekovog bivstvovanja. Na njihov rad utiču brojne činjenice i najrazličitiji sadržaji iz njihovog okruženja, a sami radovi se postavljaju pred nas kao posrednici u tumačenju geneze i razvoja promena u savremenom društvu. Umetnici istražuju svoje biće, prostore i okolnosti koje ih okružuju u želji da osveste pojedinca i pokrenu ga na razmišljanje. Zato izložba devetoro umetnica i umetnika na 48. Paleti mladih predstavlja aktuelne pojave u slikarstvu mladih umetnika koje su heterogene u stavu i konceptu, ali dovoljno snažne i smislene da potvrde bitnost slikarstva u trenutku u kom živimo, kao i relevantnost manifestacije koja ih je okupila“, rekla je, između ostalog, Slavica Žarković, istoričarka umetnosti i ovogodišnja selektorka Palete mladih.