„Anksioznost u svim dobima“ tema predavanja o mentalnom zdravlju

Tokom oktobra u Vrbasu i selima opštine održano je 17 predavanja na temu očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja. Cilj Saveta za zdravlje bio je obezbediti mogućnost da se kroz niz tribina i radionica odgovori na potrebe građana i njihovu zainteresovanost za određene teme, i to na način da budu usmerene ka svim starosnim i ciljnim grupama. Pretposlednje predavanje – „Anksioznost u svim dobima“, održano je u Javnoj biblioteci „Danilo Kiš“ i na ovu temu govorio je dr Željko Bibić, specijalista psihijatrije.

„Teme za mlade ticale su se emocionalne inteligencije, emocionalne pismenosti, neverbalne komunikacije i o njima se govorilo u Kancelariji za mlade i Gimnaziji ‘Žarko Zrenjanin’, dok su teme za osobe srednjeg doba imale u fokusu jačanje otpornosti u susretu sa stresom i promociju kapaciteta za pružanje sistemske psihološke pomoći na lokalnom nivou, kao što su Savetovalište za brak i porodicu u Centru za socijalni radi ili Psihološko savetovalište u Domu zdravlja ‘Veljko Vlahović’, u kojim rade stručna lica edukovana za pružanje pomoći. Za najstarije sugrađane, u saradnji sa Gerontološkim centrom Vrbasa i Crvenim krstom Vrbasa, organizovali smo i predavanja na temu demencije i aktivnostima koje je sprečavaju ili usporavaju“, rekla je Mira Nedić, članica Saveta za zdravlje opštine Vrbas angažovana na realizaciji ovog projekta.

Kada je u pitanju mentalno zdravlje, ona je podsetila da građani uvek mogu da imaju podršku u navedenim službama, kod svog izabranog lekara ili u Savetu za zdravlje, takođe, koji će svoje aktivnosti i dalje usmeravati u organizaciju ovakvih i sličnih tribina i radionica.