Opštini Vrbas 600.000 dinara za promociju turističke ponude

Ministar za ravnomerni regionalni razvoj Edin Đerlek doneo je rešenje o rasporedu i korišćenju sredstava za sufinansiranje projekata od značaja za regionalni rast u regionalnim oblastima i jedinicama lokalnih samouprava.

Opštini Vrbas, prema rešenju, za povećanje vidljivosti turističke ponude putem postavljanja tabli sa QR kodom na turistički značajnim objektima i lokacijama, pripalo je 599.520 dinara.

Ovaj program imao je za cilj podsticanje regionalnog rasta, ravnomeran regionalni i lokalni razvoj i jačanje regionalnih institucionalnih kapaciteta.