Očišćena građevinska deponija u Kucuri

Mehanizovana ekipa PJ „Čistoća“ JKP „Komunalac“ Vrbas, nakon dva dana rada, završila je čišćenje deponije za odlaganje građevinskog otpada u Kucuri,  na uglu ulica Maršala Tita i Mučenika Papuge. Sa površine od 3500 m2, juče i danas, uklonjeno je oko 3000 m3 smeća. Nagomilani otpad  razastrt je u obližnju depresiju i nivelisan. Čišćenje deponije rađeno je po nalogu Odeljenja za inspekcijske poslove Opštine Vrbas.

Apelujemo na stanovnike Kucure da ovu deponiju koriste isključivo za odlaganje građevinskg  otpada i zemlje, a da komunalni otpad na ovu deponiju ne dovoze. Odlaganjem otpada isključivo na mesta koja su predviđena za ove namene čuvamo našu životnu sredinu i štitimo je od zagađenja.