Brojni programi u oktobru posvećeni mentalnom zdravlju

Savet za zdravlje opštine Vrbas obeležiće serijom predavanja, tribina, radionica i promocija OKTOBAR – MESEC MENTALNOG ZDRAVLjA. Oktobar je mesec podizanja svesti o mentalnom zdravlju, a od 1992. godine, svakog 10. oktobra obeležava se Svetski dan mentalnog zdravlja.

Mentalno zdravlje odnosi se na ukupnu emocionalnu, psihološku i društvenu dobrobit osobe. Ono utiče na to kako ljudi misle, kako se osećaju i kako deluju. Mentalno zdravlje je definisano kao stanje blagostanja u kome osoba ostvaruje svoje potencijale i koristi svoje sposobnosti, u kome može da donosi zdrave izbore, razvija zdrave odnose, da se nosi sa stresom, radi produktivno i ostvaruje doprinos društvu.

Program:

utorak, 03. oktobar – Javna biblioteka „Danilo Kiš“ u 18.00 časova – promocija knjige „Filozofija umeća uspešnog starenja – dodati život godinama“; Ninić, Valentina; Žikić, Milorad

 petak, 06. oktobar – Klub za stara i odrasla lica u 10.00 časova – koncept „Aktivne starosti“ – kulturno-zabavne aktivnosti radne terapije sa starijim licima; nosioci aktivnosti radni terapeut Gerontološkog centra Vrbas Mihailo Simić i organizator vaninstitucionalne socijalne zaštite Nenad Stijepović

ponedeljak, 09. oktobar – Dom zdravlja „Veljko Vlahović“ u 13.00 časova – predavanje dr Cvete Roganović za zdravstvene radnike „Demencija, značaj rane dijagnoze“

utorak, 10. oktobar – III Mesna zajednica u 18.00 časova – tribina „Briga o mentalnom zdravlju“ mr Maja Kuč, Mihajlo Simić, dr Nikola Rmuš, dr Željko Bibić

sreda, 11. oktobar – PU „Boško Buha“ u 17.30 časova – „Školica ranog razvoja – Kako razvijati psihološku otpornost kod dece“, „Razigrani roditelj srećno dete“, „Značaj igre za razvoj deteta“; radionica za decu i roditelje; realizatori psiholog Bojana Jocović Delić i vaspitači Slađana Tatarski i Jelena Mitrović

petak, 20. oktobar – Javna biblioteka „Danilo Kiš“ u 18.00 časova – promocija knjige prof. dr Aleksandra Misojčića „Živojin Mišić“, psihobiografija