Arhive kategorija: Lokalna samouprava

Projekat izmuljavanja

Projekat izmuljavanja, tretiranja i deponovanja sedimenata iz kanala Vrbas – Bezdan

Društvo inženjera i tehničara Vrbasa u sredu 25.novembra, u velikoj sali Skupštine opštine Vrbas, sa početkom u 13.00 časova organizuje predavanje na temu “Projekat izmuljivanja, tretiranja, deponovanja i skladištenja sedimenta iz  kanala Vrbas-Bezdan km 0+000 do 6+000., koju će održati inženjeri kompanije „ROYAL SMALS” iz Holandije,  kao i stručnjaci iz Holandije zaduženi za tehničku pripremu i realizaciju projekta. Kanal Dunav-Tisa-Dunav na deonici Vrbas-Bezdan je okarakterisan kao “crna tačka” Evrope po zagađenosti. Skoro 400.000 m3 mulja se nalazi u kanalu, a od toga je skoro 200.000 m3 zagađeno teškim metalima. Dugi niz godina u kanal se ispuštaju toksične materije iz lokalnih postrojenja i to je dovelo do katastrofalnog stanja kanala. Plovnost kanala je onemogućena, a neprijatan miris i štetnost za životnu sredinu prelazi granice normale. Kompanija ROYAL SMALS  Evropski je lider u rešavanju problema zamuljenosti kanala, jezera, reka. Inovativnim metodama i najsavremenijom tehnologijom izmuljavanja, tretiranja i krajnjeg skladištenja mulja kompanija ROYAL.


[cwa id=’str-vesti-14-naslova’]

Sanacija trotoara u Vrbasu i naseljenim mestima

JP „Direkcija za izgradnju“, ove nedelje završava sa realizacijom druge faze ugovora za izvođenje radova na sanaciji i izgradnji trotoara, kao i inetrventne radove na trotoarima u Vrbasu i svim naseljenim mestima. Ukupna vrednost za sva tri ugovora iznosi 3.525.168 dinara. Trenutno se završavaju radovi u Ravnom Selu. Po završenim radovima druge faze, u toku sledeće nedelje započeće i radovi treće faze ovih radova, ukupne vrednosti 1.448.088 dinara sa pdv-om. Radovi će biti obavljeni u svim mesnim zajednicama opštine Vrbas, a po prioritetima koje su usaglasile JP „Direkcija za izgradnju“, odeljenje za inspekcijske poslove i mesne zajednice. Rok završetka ovih radova je dvdeset i pet kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Izvođač radova je DOO „DDMEGA-KORPORACIJA“ Vrbas, dok će investitor radova JP „Direkcija za izgradnju“ vršiti stručni nadzor radova. U toku je i priprema tenderske dokumentacije za izgradnju oko 600 metara trotoara u Vinogradskoj ulici u Vrbasu. Procenjena vrednost ovih radova iznosi 1.320.000 dinara, a završetak radova, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, očekuje se do kraja ove godine.


[cwa id=’str-vesti-14-naslova’]

Ugašeni TV Bačka i Radio Vrbas

Televizija “Bačka” i Radio Vrbas u okviru Javnog preduzaća za informisanje od danas više ne postoje, odlučeno je na sednici Skupštine opštine Vrbas.Odluka je doneta na osnovu odredbi Zakona o javnom informisanju i medijima, Uredbe o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija, zaključka Agencije za privatizaciju o obustavi privatizacije JP za informisanje „Vrbas“, kao i na osnovu Statuta opštine Vrbas. Ovom odlukom prestaju da postoje mediji Radio „Vrbas“ i TV „Bačka“. Prava, obaveze, odgovornosti i imovinu preduzeća preuzima opština Vrbas. Dokumentacija nastala u radu preduzeća, koja predstavlja arhivsku građu, pripada, takođe, opštini Vrbas. Radio Vrbas imao je regionalnu frekvenciju počeo je sa emitovanjem 1972. godine, a televizija “Bačka” počela je da emituje program u septembru 2004. godine. U obrazloženju odluke, o gašenju koje je odbornicima saopštila Mirjana Šimun, načelnica Opštinske uprave, između ostalog navodi se da „kapital Javnog preduzeća, kao izdavača medija, nije privatizovan u zakonom ostavljenom roku metodom prodaje kapitala ili prenosom kapitala zaposlenima bez naknade, iz razloga što Javno preduzeće ima negativni kapital na osnovu procenjene fer tržišne vrednosti sa stanjem na dan 31. decembar 2014. godine“.
„Time su se stekli zakonski uslovi da Agencija za privatizaciju donese zaključak o obustavi postupka privatizacije subjekta privatizacije Javnog preduzeća za informisanje ‘Vrbas’, a osnivač Javnog preduzeća da donese odluku o prestanku postojanja medija Radio ‘Vrbas’ i TV ‘Bačka’, i ukidanju Javnog preduzeća kao izdavača medija“, rekla je Šimun. Odbornik Socijaldemokratske stranke Milan Stanimirović izrazio je žaljenje što nakon 40 godina postojanja sa lokalne medijske scene odlaze radio i televizija, a nešto ranije i list Glas. „To predstavlja snažnu pretnju daljem razvoju demokratskog društva. Dozvolili smo da dođemo u situaciju da medijske kuće prodajemo i predajemo u ruke tajkunima ili strancima, ili da ih ukidamo kao što je naš slučaj, ne razmišljajući šta je interes javnosti. Slično radimo sa obradivom zemljom, to isto planiramo sa telekomunikacijama danas i elektro sistemom sutra, čime državu prepuštamo neokolonijalizmu“, rekao je Stanimirović. On je pozvao lokalnu samoupravu da u buxetu obezbedi sredstva za informisanje građana i da pronađe mehanizam kako bi rad opštinske vlasti, lokalnog parlamenta, ustanova, preduzeća, udruženja i drugih subjekata bio i dalje dostupan uvidu javnosti.


[cwa id=’str-vesti-12-naslova’]

Radovi na atmosferskoj kanalizaciji

Javno preduzće „Direkcija za izgradnju“, počela je sa izvođenjem interventnih radova na atmosferskoj kanalalizaciji na uglu ulica Kosovske i Vinogradske u Vrbasu. Završetak ovih radova očekuje se do kraja ove nedelje, a prema dogovorenoj dinamici sa izvođačem radova JKP „Komunalac, RJ „Vodovod i kanalizacija“ . Nakon toga interventni radovi na održavanju atmosferske kanalizacije izvršiće se u u ulici IV Proleterske brigade u Vrbasu, a zatim u ulicama Maršala Tita i Ive Lole Ribara u Ravnom Selu. Uvidom u stanje kanala u Vinogradskoj  ulici utvrđeno je da je neophodno izvršiti izmuljavanje kompletne deonice od oko 150 metara, pa će se i ti radovi u skladu sa vremenskim prilikama odraditi do kraja ove godine. Do kraja godine predviđeno je i izvođenje radova na održavanju atmosferske kanalizacije u ulicama Ivana Milutinovića, Danila Bojovića, Petra Drapšina, Njegoševoj i Vuka Karaxića. U zavisnosti od situacije na terenu, a po zahtevima komunalne inspekcije i mesnih zajednica, moguće su izmene lokacija na kojim će se izvoditi interventni radovi do kraja ove godine.


[cwa id=’str-vesti-16-naslova’]