U Vrbasu obeležen Međunarodni dan Roma

Povodom Međunarodnog dana Roma u zgradi opštine Vrbas organizovan je Okrugli sto koji je imao za temu položaj ove poulacije u našoj sredini. Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, Crvenog krsta, Centra za socijalni rad, osnovnih škola, kao i niz drugih institucija kako bi razgovarali o trenutnom položaju Roma, ali i mogućnostima za unapređivanje njihovog socijalnog statusa.
Sveštenik Evanđeoske crkve Aleksandar Subotin istakao je da su Romi u ovoj sredini zadovoljni onim što se uradilo na poboljšanju njihovog položaja u poslednjih nekoliko godina.
– Prilikom zadnje izrade socijalne karte pojavili su se određeni problemi i Romi su se izjasnili da su nezadovoljni. Međutim, ono što primećujemo u poslednje vreme je da se diskriminacija jako smanjila. Institucije u opštini Vrbas su veoma otvorene da nam pomognu – kazao je Subotin i dodao da je ova zajednica postala prepoznatljiva u vrbaskoj opštini nizom humanitarnih akcija koje su organizovane u poslednjih nekoliko godina.
Opština Vrbas trenutno radi na Lokalnom akcionom planu za Rome, a pri izradi ovog dokumenta biće konsultovana i romska nacionalna zajednica.
– Mi ćemo biti partneri u izradi ovog plana i aktivno ćemo se uključiti u neke tačke. Planiramo da pomognemo u oblasti obrazovanja i zdravstva u raznim edukacijama i tribnama. Posebno ćemo obratiti pažnju na to da deca završe osnovnu školu, da mladi završe srednje škole, da imamo svoje mlade ljude na fakultetima, a takođe ćemo se truditi da pomognemo i staračkim domaćinstvima – rekao je Subotin.
Član Opštinskog veća zadužena za socijalna pitanja Danijela Ilić istakla je da opština Vrbas po drugi put obeležava Međunarodni dan Roma. Osim Okruglog stola, ispred opštinske zgrade je upriličena izložba na kojoj su predstavljeni najznačajniji Romi koji su živeli širom sveta i ostvarili značajne uspehe u oblastima kojima su se bavili.
– Obeležavanjem Međunarodnog dana Roma želimo da ukažemo na to da oni nisu samo sakupljači sekundarnih sirovina ili već kakve slične predrasude postoje prema njima. Izložbom smo želeli da pokažemo da su Romi, takođe, poznati slikari, muzičari, državnici i političari – rekla je Ilić.
Kada je reč o Lokalnom akcionom planu za Rome, Ilić je izrazila nadu da će ovaj dokument biti gotov do kraja ove godine.

romi_s


[cwa id=’str-vesti-10-naslova’]