Isključenje s vodovodne mreže u Vrbasu

JKP „Komunalac“ poslalo je opomene pred utuženje i isključenje krajem aprila meseca na više od 3.000 adresa. Korisnicima koji nisu izmirili svoje obaveze nakon 30 dana od dana prijema opomene, JKP „Komunalac“ obustaviće usluge, kažu u Službi obračuna i naplate ovog preduzeća.

„Apelujemo na korisnike da redovno izmiruju svoje obaveze i da nas blagovremeno obaveste o promenama podataka u vezi sa vlasništvom ili korišćenjem stana, odnosno, kuće i brojem članova domaćinstva u zgradama kolektivnog stanovanja jer ih na to obavezuje Odluka o obavljanju komunalnih delatnosti. Nažalost, veliki broj računa još uvek se izdaje na ime pokojnika“, obaveštavaju u Službi naplate i obračuna.