Želimo da živimo u zdravoj životnoj sredini! – Saopštenje OO „Dosta je bilo“

„U želji da smanjimo jaz između građana i nosioca javnih funkcija koji odlučuju o pitanjima bitnim za celokupnu zajednicu, OO „Dosta je bilo“ Vrbas se odlučio da organizuje skup građana ispred zgrade opštine u Vrbasu kako bi skrenuli pažnju da je krajnje vreme da se zaustavi zagađenje vazduha prouzrokovano nesavesnim upravljanjem gradskim smetlištem. Smatramo da je u cilju rešavanja nagomilanih ekoloških problema u opštini Vrbas potrebno uključivanje svih građana i celokupne javnosti.
Kao prvi korak ka tome je ispunjavanje zakonskih obaveza jedinice lokalne samouprave koje se tiču „redovnog, blagovremenog, potpunog i objektivnog obaveštavanja javnosti o stanju životne sredine“(Zakon o zaštiti životne sredine član 78.) . Građani imaju pravo da znaju u kakvoj životnoj sredini žive i kakvi rizici po zdravlje postoje u njihovom okruženju. Ovom prilikom pozivamo nadležne organe opštinske uprave da javno na sajtu opštine Vrbas objave sve akte i podatke koji se tiču kontrole I praćenja stanja životne sredine, programe zaštite životne sredine, odnosno lokalne akcione i sanacione planove.
OO “Dosta je bilo” Vrbas će u narednom periodu insistirati na načelu informisanosti i učešća javnosti koje nedvosmisleno kaže da u ostvarivanju prava na zdravu životnu sredinu svako ima pravo da bude obavešten o stanju životne sredine i da učestvuje u postupku donošenja odluka čije bi sprovođenje moglo da utiče na životnu sredinu. U skladu sa tim tražimo da lokalna vlast nađe načina da pristupi izradi studije o proceni uticaja na životnu sredinu kako otpadnih voda koje se ispuštaju u Veliki bački kanal, tako i gradskog smetlišta na kojem je odlagano sporno zemljište sa naftnih bušotina i koje već više od dva meseca ne može da se ugasi.
Smatramo da je krajnje vreme da se celokupna zajednica posveti rešavanju nagomilanih ekoloških problema u Vrbasu. Ako ne mi, nema ko!“