Netransparentan izbor direktora JKP Komunalac – Saopštenje pokreta Dosta je bilo

„U cilju informisanja javnosti opštinski odbor pokreta “Dosta je bilo” je po isteku roka za dostavu prijava na Javni konkurs za izbor direktora JKP “Komunalac” iz Vrbasa, podneo zahtev Komisiji za imenovanje opštine Vrbas da nam se dostave biografije kandidata. Ne vidimo ni jedan razlog što nam biografije do današnjeg dana nisu dostavljene, što izaziva sumnju u postupak izbora. Po imenovanju direktora JKP Komunalac, smo poslali novi zahtev u kom smo tražili dokaz da izabrani direktor ispunjava uslove za učešće na konkursu i to da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položaju sa odgovarajućim stečenim visokim obrazovanjem.
Dok ne stigne odgovor Komisije za imenovanje koja je odgovorna za sprovođenje konkursa u skladu sa zakonom, podsećamo na obavezu javnih preduzeća definisanu članom 71. Zakona o javnim preduzećima:
„Javna preduzeća su dužna da na svojoj internet stranici objave radne biografije članova nadzornog odbora i direktora, kao i ostale informacije koje su značajne za javnost“.
Rukovodioci javnih preduzeća raspolažu imovinom građana i upravljaju preduzećima koja obavljaju delatnosti od javnog značaja i od najvećeg interesa javnosti je da se obezbedi uvid u njihove kvalifikacije. OO Dosta je bilo zahteva da se na sajtu JKP Komunalac objavi biografija direktora JKP “Komunalac”” sa dokazima da zadovoljava zakonske uslove potrebne za obavljanje te odgovorne funkcije.
Pokret Dosta je bilo se zalaže za potpunu transparentnost rada javnog sektora i javnost podataka o stručnosti funkcionera predstavlja prvi korak ka tome. Vrema je da postanemo društvo koje će negovati kritičku funkciju javnosti što je osnovni korak ka smanjenju zloupotreba i korupcije i pravi put ka unapređenju kvaliteta javnih usluga“, piše u saopštenju OO Dosta je bilo Vrbas.