Inicijativa da ulica u Vrbasu nosi ime Dragana Grubića

Grupa građana Vrbasa pokrenula je akciju prikupljanja potpisa za osnaživanje predloga da se jedna od ulica u Vrbasu označi imenom pokojnog Dragana Grubića, ratnog veterana koji je branio Srbiju na karauli Košare 1998. i 1999. godine, i humanitarnog radnika koji je 2004. godine izgubio život u pokušaju da spasi tuđi. O ovom predlogu izjasniće se Komisija za određivanje naziva ulica, trgova, kvartova i delova naseljenih mesta u opštini Vrbas.
Prema rečima jednog od pokretača inicijative, „želja Draganovih drugova je da se od zaborava sačuva lik jednog hrabrog i poštenog mladog čoveka, iskrenog patriote, koji se nesebično žrtvovao i borio za slobodu i izgubio život spašavajući druge ljude“. Potpisi će se sakupljati na mnogim javnim mestima, na ulici, u preduzećima, školama, ali pokretači inicijative ne žele da se njihova imena uopšte spominju u ovoj akciji. „Ovo je pokušaj da se označavanjem jedne ulice njegovim imenom Vrbas, barem na tren, oduži svom junaku. Samo je važno da budući naraštaji saznaju ko je bio Dragan Grubić i sačuvaju uspomenu na njegov lik i delo. Akciju pokreće Vrbas i po prvim reakcijama znamo da će odziv biti veoma velik“, kažu inicijatori. Dragan je sa 18 godina otišao u rat, u 24. je kao vojni veteran stao u odbranu svojih povređenih i poginulih saboraca. U 26. godini je izgubio život tako što je pokusao da spase tuđi.