Prezentacija čišćenja Velikog bačkog kanala

Javna prezentacija i rasprava o projektu čišćenja Velikog bačkog kanala održana je juče u skupštinskoj sali u Vrbasu, u organizaciji Ekološkog polreta Vrbas, a uz podršku lokalne samouprave. Detaljnu multimedijalnu prezentaciju obavio je prof. dr. Boža Dalmacija sa PMF-a Novi Sad, a prisutni su bili i predstavnici Voda Vojvodine na čelu sa pomoćnikom generalnog direktora Stevom Ilinčićem, Pokrajinska inspekcija za životnu sredinu, stručne službe lokalne samouprave sa predstavnicima opštinskog veća, Ministarstvo poljopirvrede i zaštite životne sredine iz Sektora za zaštitu voda. Uz predstavnike Ministarstva sastanku je prisustvovala delegacija iz Japana sastavljena od stručnjaka sa iskustvom u prečišćavanju otpadnih voda. Njihov zadatak, bio je monitoring stanja na terenu u svrhu formiranja kvalitetne podrške Srbiji za izgranju sistema za prečišćavanje.
kanal-2
Prezentacija Bože Dalmacije uskoro će biti dostupna na sajtu Voda Vojvodine. Nakon sastanka iz EP Vrbas su zaključili da se Kanal može bezbedno očistiti domaćom tehnologijom odabirom jednog od 5 raspoloživih metoda. Cena čišćenja, u zavisnosti od primenjenog metoda, procenjuje se na 4,6 do 5,8 miliona evra. Dosadašnje procene kretale su se čak do 30 mil. evra (ali uz strane izvođače). Kanalu se ne može prići dok se ne uradi Zakonom predviđena Studija uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koja mora da potvrdi da je tehnologija kojom se želi očistiti kanal bezbedna za ljude i da neće proizvesti bilo kakvu dalju degradaciju životne sredine. Procenjena količina mulja je oko 370.000 m3. Odložio bi se na tri lokaliteta – kraj Trijangla prema Srbobranu, u starom iskopu ciglane kraj obilaznice za Opštinu bolnicu u Vrbasu i na levoj strani kanala naspram šećerane, takođe u Vrbasu. Trećina mulja može se deponovati bez tretmana, dok se ostatak mora tretirati pri odlaganju. Jedna trećina je izuzetno toksična i mora se primeniti poseban tretman. Po tvrdnjama prof. Dalmacije, odlaganje se može izvesti bez proizvođenja neprijatnih mirisa i drugih štetnih emisija, vodeći računa da se radovi ne izvode u periodu jačih vetrova, posebno onih koji duvaju ka naselju.
Da bi se odlaganje izvelo, lokalna samourpava mora da napravi ispravke i dopune Detaljnog urbanističkog plana, pošto se deo lokaliteta za lagerovanje mulja nalazi u građevinskoj zoni.
kanal-3
“Pokretanje ovog posla najavljeno je za desetak dana. Ceo posao mogao bi se obaviti za jednu građevinsku sezonu! Inspekcija praktično „diže ruke od Vital-a“ zbog Uredbe koja obavezuje zagađivače da reše svoje ekološke probleme do 2025.g. ili u određenim slučajevima čak do 2030. Posoji izuzetak i ubrzavanje posla ukoliko se izradi akcioni plan za remedijaciju zagađenog područja. Međutim, takav plan Voda Vojvodine postoji još od 2006. („Kanal za život“), čiji je i Vital potpisnik. No, i pored toga nisu ništa učinili da ga ispoštuju, niti ih je neko na to poterao!
Kao što smo i mnoštvo puta ranije zaključivali, inspekcija trenutno nema svoju svrhu i isključivo je upućena na političku volju nadređenih! Na sastanku smo podelili informaciju učesnicima skupa, da su građani Opštine Vrbas sa poslovnim subjektima u 2014. i 2015. godini izdvojili 77 miliona dinara samo na ime naknade za odvodnjavanje. Ova sredstva po Zakonu se moraju uložiti na meliracionom području na kojem su ostvarena! Zaključujemo da trenutno teško možemo utvrditi da li se postupa upravo po Zakonu. Stanje na terenu nam govori da se ne postupa! Ukupne vodne naknade daleko su veće i pokazuju koliko je Sektor voda zamagljen i pod degradirajućim pritiskom raznih političkih i drugih mešetarskih interesa. Upravo je stanje Velikog bačkog kanala slika stanja u tom Sektoru! I pored reprezentativnog odziva odgovornih i stručnih ljudi, građani nisu sasvim bili zadovoljni dobijenim odgovorima. Na žalost nisu ih ni mogli dobiti, jer „Glavni“ ipak nisu bili danas s nama!”, saopštili su iz EP Vrbas. Skup je organizovan u okviru realizacije našeg projekta „DOPAL – dostizanje principa Arhusa“, kojeg je podržalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Opština Vrbas.