Podrška izbeglim i raseljenim licima

Direktor Pokrajinskog fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, Branislav Švonja, predstavio je juče u Vrbasu razne programe podrške i pozvao izbegla i raseljena lica nastanjena na području vrbaske opštine da učestvuju na konkursima koje nudi država i međunarodne organizacije. Izbeglički status u našoj opštini ima nešto više od 200 lica, dok status raseljenih ima nešto više od 100. Razgovru sa ovim licima, o trenutnim modelima podrške izbegličkim familijama i načinima njihove konačne i trajne integracije u društvo, prisustvovao je i predsednik Privremenog organa opštine Vrbas Milan Glušac.

„U poslednje tri godine, saradnjom sa Кomesarijatom za izbeglice i migracije, Bankom za razvoj Saveta Evrope, Pokrajinskim fondom, kao i drugim institucijama i organizacijama, obezbedili smo kuće za 27 izbegličkih porodica, pakete građevinskog materijala za dogradnju sopstvenih kuća za 69 porodica, a 31 porodica je dobila pomoć u okviru programa ekonomskog osnaživanja. Samo u ovoj oblasti zatekli smo dug od čak 22 miliona dinara na ime zaključenih ugovora, ali su ta sredstva bila nenamenski potrošena“, rekao je nakon sastanka Milan Glušac, uz konstataciju da su ispočetka morale da se imenuju komisije, utvrde pravilnici i sprovedu pozivi i konkursi.

Izbegla i raseljena lica interesovalo je kako mogu efikasno ostvariti svoja prava, gde mogu pronaći pravnu i drugu vrstu pomoći kada su u pitanju imovinski ili neki drugi odnosi, vezani za države iz kojih su stigli u Srbiju, kao i kako reševati svakodnevne probleme koje dele sa svim svojim sugrađanima.