Komunalci uređuju glavnu deponiju u Kucuri

Ekipe Poslovne jedince „Čistoća“ danas se nalaze u Кucuri gde su počeli radovi na čišćenju Glavne seoske deponije – deponije biljnog otpada. Raznim otpadom zatrpani su deponija i pristupni put koji vodi ka njoj, u dužini od 200 metara. Po rešenju inspekcije Opštinske uprave Vrbas, Javno komunalno preduzeće „Кomunalac“ Vrbas izvršiće sanaciju ovog prostora u dve faze.

„U prvoj fazi očistićemo pristupni put u dužini 200 metara i taj otpad preneti na plato Glavne deponije. Nakon toga ćemo plato nivelisati, obližnju depresiju popuniti smećem i dovesti u red. Otpad će, nakon toga, ponovo moći da se odlaže. Građani bi morali voditi računa da se otpad ne razbacuje okolo pored puta, nego na prostor same deponije,“ rekao je poslovođa u PJ „Čistoća“ Mladen Pavlović.

Iz PJ „Čistoća“ apeluju da se lagerovanje otpada radi isključivo na prostoru deponije, a ne na mesta koja za to nisu predviđena. Radovi će trajati tri dana, a prema prvoj proceni, iznosiće preko 200.000,00 dinara.