Prijave protiv zagađivača i primedbe EP Vrbasa na izostanak inspekcijskog nadzora

Ekološki pokret Vrbasa podneo je tri prijave protiv „Vital“-a, fabrike ulja i biljnih masti koji posluje u okviru holdinga „Invej“, čiji je vlasnik Predrag Ranković Peconi. Prijave su podnete Opštinskoj inspekciji za životnu sredinu, Pokrajinskoj inspekciji za životnu sredinu i Prekršajnom sudu Novi Sad, odeljenju u Vrbasu. Razlog je, navode ekolozi u svom saopštenju, višednevno zaprašivanja Vrbasa oblacima gustog dima i krupne, lepljive čađi.

„Lokalnu i Pokrajinsku inspekciju smo upozorili da, uprkos dugogodišnjem „terorisanju građana Vrbasa“ od strane Vitala, ne obaveštavaju javnost o kvalitetu vazduha u Vrbasu, niti sprovode mere koje bi dovele do unapređenja kvaliteta vazduha u lokalu, skladno Zakonu o zaštiti vazduha. Višegodišnjim praćenjem stanja na terenu i poznavajući odredbe o inspekcijskom nadzoru u okviru Zakona o državnoj upravi, smatramo da gotovo u potpunosti izostaju efekti inspekcijskog rada u oblasti životne sredine, da inspektori ne primenjuju propise iz svoj delokruga, da građani trpe zdravstvene posledice njihvog nerada, te ćemo se, opravdano, u narednom periodu pozabaviti ovom društvenom prazninom,“ stoji u saopštenju EP Vrbasa.