Specijalna plaketa vrbaskom JKP „Komunalac“

Kao prvo javno preduzeće u Srbiji koje je na nekom projektu ugradilo Hidromedija sistem, JKP „Komunalac“ dobilo je priznanje francuske kompanije „Lafarge Holcim“ – za izuzetan doprinos razvoju inovativnih proizvoda i usluga.

Priznanje je dodeljeno za projekat ugradnje Hidromedija sistema. Ovaj sistem primenjen je na gradskom groblju u Vrbasu gde je postojao specifičan projektni zadatak koji se sastojao od dva segmenta. Glavni problem je bio kako, na koji način i gde odvesti atmosfersku vodu jer na ovom potezu nema izvedene atmosfeske kanalizacije.

„Nakon analize tehničkih karaktersitika i cena različitih mogućih rešenja odlučili smo se za sistem „Hydromedia“ kao najefikasniji odgovor na više specifičnih zahteva koje je trebalo rešiti. U saradnji sa stručnim timom iz La Farža rešeni su svi problemi kako u procesu planiranja i projektovanja, tako i u toku samog izvođenja“, rekla je Dragana Кostić, master ing. arhitekture u JКP „Кomunalac“ i napomenula da je stručni tim La Farža bio uvek dostupan i da je brzo i efikasno odgovarao na svaki upit.