10 miliona dinara za zbrinjavanje izbeglih i raseljenih lica

Za kupovinu kuća za izbegle i raseljene porodice koje žive u opštini Vrbas, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije  i opština Vrbas, obezbedili su skoro 10 miliona dinara. Opština Vrbas i Komesarijat za izbeglice i migracije zajedno su obezbedili sedam miliona za kupovinu pet seoskih kuća i ugradnju materijala za adaptaciju kupljenih kuća za interno raseljena lica, i 2,8 miliona dinara za kupovinu dve kuće za izbeglice.

Komisije tek treba da pripreme i usvoje Pravilnike na osnovu kojih će biti izabrani korisnici, kao i da usvoje i objave Javni poziv. Prema rečima Danijele Ilić, članice Opštinskog veća, lokalna samouprava na razne načine pokušava da pomogne izbeglim i raseljenim licima.

„I pored toga što je u toku sprovođenje velikog Regionalnog stambenog programa, još uvek imamo stambeno nezbrinutih izbeglih i raseljenih lica. Naša opština ima razumevanja za svakog sugrađanina koji je silom prilika utočište našao na teritoriji Vrbasa i okolnih sela“, rekla je Ilić.