Rasprava odbornika oko nove Odluke o mesnim zajednicama

Rasprava odbornika oko Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Vrbas, donete zbog priprema za raspisivanje novih izbora za savete MZ, obeležila je VI sednicu Skupštine opštine Vrbas. Novom Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Vrbas, između ostalog, utvrđen je postupak obrazovanja ovih tela, poslovi mesnih zajednica, organi, način izbora članova saveta, učešće građana u vršenju poslova MZ i način finansiranja.

Prema rečima Jovane Vujtović, pomoćnice predsedmola opštine Vrbas, nova odluka o mesnim zajednicama olakšava izborni proces i funkcionisanje ovih jedinica i budućih saveta. Ona kaže da će se smanjenjem broja članova u savetima omogućiti lakše donošenje odluka, koje su u većini slučajeva zavisile od kvoruma.

“Samim formiranjem Komisije za sprovođenje izbora ostvariće se i uštede smanjenim brojem članova u biračkim odborima. Osim toga, kandidatima je olakšan posao jer će potpise podrške moći da prikupe na teritoriji cele mesne zajednice kojoj pripadaju, a ne samo u delu koji pokriva njihovo biračko mesto. Izborom novih članova u savete MZ biće usaglašeni i statuti sa odlukom koja je doneta. Nova odlika obezbeđuje da svaki kandidat ravnopravno učestvuje u izbornom procesu i svakom se daju jednake šanse kao i vreme da svoje predloge preda u roku. Osim imena svakog delegiranog kandidata, stajaće i naziv političke organizacije koja je predložila kandidata, bez imena lidera stranke i imena onih kandidata koji će se za mesto u savetu boriti ispred grupe građana”, naglasila je Vujtović.

Međutim, sa Odlukom se nisu složili opozicioni odbornici, oštro kritikujući ovakve izmene. Prema rečima Dragana Stijepovića, odbornika SDS, ovom Odlukom o mesnim zajednicama SNS preuzima kontrolu i nad poslednjom institucijom građana i više ništa nije ostalo između ove stranke i domova građana.

“Ukazali smo na odluke Ustavnog suda koje kažu da MZ imaju svoje statute i same odlučuju o načinu izbora svojih predstavnika i ukazivali na kršenje osnovnih građanskih prava, i pored toga većina u SO Vrbas je usvojila ovu odluku. Razočarani smo odlukom SPS i SRS da podrže ovakav predlog, što jasno govori da im je borba za lične i partijske interese mnogo važnija od borbe za dostojanstvo građana koje predstavljaju. Jedino je naša odbornička grupa Oslobodimo Vrbas – Dosta je bilo glasala protiv ove sramne i nezakonite odluke”, rekao je Stijepović, i naglasio da za sve vreme trajanja sednice niko od predstavnika vlasti nije hteo odbornicima i građanima da obrazloži zašto je ova odluka u interesu građana i zašto treba glasati za nju.

Nakon rasprave oko Odluke o mesnim zajednicama, Skupština opštine je imenovala Komisiju za sprovođenje izbora za savete mesnih zajednica. Članovi ovog tela su: Danka Vasiljević, predsednik, Jelena Dević, zamenik predsednika, Jelena Kilibarda, član, Damir Samardžić, zamenik člana, Ivanka Milojković, član, Marija Tot, zamenik člana, Svetozar Pešić, član, Sonja Premović, zamenik člana, Irina Vlahović, član, i Mira Nedić, zamenik člana. Za sekretara Komisije izabrana je Danijela Vujačić, a zamenik sekretara je Milja Knežević.

Na početku sednice, pre usvajanja dnevnog reda, opozicioni odbornici, SDS, LSV i Pokreta DJB, predložili su da se dnevni red proširi za dodatne 24 tačke, ali nijedan predlog nije izglasan. Između ostalog opozicija je predlagala da lokalni parlament raspravlja u stanju u opštini Vrbas i javnim preduzećima, o izgradnji postrojenja za spaljivanje animalnog otpada na prostoru JAZIP-a, kao i o izgradnji Centralnog postrojenja za preradu otpadnih voda.
Tokom VI sednice došlo je i do izmene u sastavu odbornika. Umesto Atile Androckog, odbornika SNS koji je podneo ostavku, Skupština opštine potvrdila je mandat Draga Bijelića, izabranog sa iste liste.