Usvojen budžet opštine Vrbas za 2018. godinu – Skoro 1,5 milijarda dinara

Jučerešnju VIII sednicu SO Vrbas obeležila je šestočasovna rasprava o budžetu opštine Vrbas. Opozicija je podnela preko 70 amandmana. Sednica je trajala od 11 sati pre podne do skoro 3 sata posle ponoći. Posle skoro 16 sati odbornici su usvojili 32 tačke koje su bile na dnevnom redu. Najvažnija odluka bila je budžet opštine Vrbas za 2018. godinu.

Odlukom o rebalansu budžeta 2017. budžetska sredstva iznose 1.360.844.378 dinara, a odlukom o budžetu za 2018. godinu iznose 1.489.708.027 dinara. Razlika u planiranim prihodima iznosi 128.863.649 dinara. Govoreći o strukturi ove razlike, Milan Glušac, predsednik opštine Vrbas rekao je da planirana preneta neutrošena sredstva u narednoj godini iznose 77.173.127 dinara, što je za 54.578.649 dinara više nego u tekućoj godini.

“Poreski prihodi planirani su u 2018.godini u iznosu od 828.535.000 dinara.,što je za 44.495.000 dinara više nego u 2017.godini. Porez na zarade je uvećan za 20.000.000 dinara iz razloga novog zaposlenja. Porez na imovinu je uvećan za 9.000.000 dinara iz razloga što je prosečna vrednost kvadratnog metra u oporezivanju povećana za 10 dinara što u razrezu poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica donosi povećanje za oko 7.000.000 dinara, a i poresko odeljenje preduzeće i druge zakonom propisane mere naplate koje opravdavaju ovo predviđeno povećanje. Prihodi od komunalne takse na firmu veći su 4.500.000 dinara iz razloga što će u 2018. godini taksa na firmu biti povećana svim obveznicima i očekuje se priliv veći u ovom iznosu (stekli su se zakonski uslovi za ovo povećanje). Što se ostalih povećanja ove klase prihoda tiče dolazi do planiranog povećanja poreza na prihode od imovine, poreza na nasleđe i poklon, poreza na kapitalne transakcije, posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine kao i poreza na ostale prihode. Izvršenje ove grupe prihoda na dan 21.12.2017.godine 763.231.028,85 dinara ili 97,35% u odnosu na plan za 2017.godinu”, rekao je Glušac i dodao da su transferi od drugih nivoa vlasti planirani su u iznosu od 364.026.404 dinara,što je za 5.000.000 dinara više nego u 2017.godini.

Dragan Stijepović, odbornik SDS, ocenio je  dobrom odluku pri planiranju budžeta da se ulaže u izradu projektno-tehničke dokumentacije, ali se i zapitao zašto se značajna sredstva izdvajaju za plan detaljne regulacije radne zone prema Srbobranu kada se još uvek ne zna koliko će ona koštati opštinu Vrbas i da li ćemo u budućnosti od nje uopšte imati koristi.

„Naš je predlog da se sredstva usmere u uređenje radne zone na Bikari, za koju postoji sva neophodna dokumentacija i rešeni svi imovinski odnosi. Takođe, izdvajanje za zarade prevazilaze mogućnosti opštine Vrbas, a posebno mislim na iznos zarada u Opštinskom veću koji je uvećan za 25%, i za iznos zarada u kabinetu predsednika koji je uvećan za 40%“, rekao je Stijepović i dodao da vreme u kom živimo „nije podudarno sa odlukom da se za JAZIP izdvoji 22 miliona dinara, posebno kada niko na sednici Skupštine opštine, i pored više insistiranja, ne želi da upozna odbornike na koje programe će se trošiti taj novac“.

Opozicioni odbornici GG Dosta je bilo, imali su primedbe na budžet, nisu usvojeni amandmani koje su predložili, kao ni amandmani OG Pokret socijalista-Aleksandar Vulin.

“Odbornička grupa Pokret socijalsita – Aleksandar Vulin nije podržala predlog Odluke o budžetu opštine Vrbas za 2018, jer kao socijalno odgovorna stranka koja se bavi ljudima, njihovim svakodnevnim problemima i socijalnom pravdom smatramo da nisu dovoljna izdvajanja, pre svega, za socijalnu i dečiju zaštitu. Iako je predlagač naglasio da je predlog budžeta socijalno odgovoran, smatramo da smanjenje za navedene programe za 12.000.000 dinara sa jedne a povećanje subvencija i izdvajanja za pojedinia preduzeća sa druge strane to ne pokazuje”, rekao je Milutin Mrkša, OO PS.

Inače, na VIII sednici osim budžeta za narednu godinu, usvojena je i odluka o osnivanju JKP “Prečistač Vrbas-Kula”, kao i odluke koje se odnose na davanje saglasnosti poslovanja, pojedinačno, javnih preduzeća.