Nepromenjene cene zakupa pijačnog prostora

JКP „Кomunalac“ će od 1. do 31. marta sa zainteresovanim zakupcima zaključivati ugovore o rezervaciji pijačnog prostora za sezonu 2018/2019 godine. Zakup će se u ovom periodu obavljati po starim cenama. Za ugovore sklopljene nakon poslednjeg dana marta cene rezervacije se uvećavaju za 30 odsto. Ugovori će se zaključivati u prostorijama pijačne uprave na Velikoj pijaci (subotom) u vremenu od 07:00 do 14:00 časova i Maloj pijaci (sredom) u istom terminu.

„Prema dogovoru sa menadžmentom preduzeća i lokalnom samoupravom, vodeći računa o našim zakupcima, dogovoreno je da cene zakupa pijačnog prostora ostanu nepromenjene. Naša želja je da na neki načim stimulišemo i pomognemo proizvođačima i trgovcima koje robu prodaju na vrbaskim pijacama, a dolaze iz svih mesta vrbaske opštine i šire,“ rekao je šefa službe obračuna i naplate potraživanja, Miljko Miljanić.

Na Velikoj pijaci ima 119 tezgi za povrće i 73 tezge za samostalne trgovinske radnje, kao i 204 kocki, a na raspolaganju je i osam rashladnih vitrina. Na Maloj pijaci ima 91 tezga za povrće, 171 kocka za prodaju razne robe kao i šest rashladnih vitrina.  Prema rečima Miljanića na pijaci postoje i mesta za prodaju iz kamiona. Na pijaci subotom može da stane 11 kamiona, a na pijaci sredom za kamione ima devet mesta.