Sastanak radne grupe za čišćenje Kanala

U Beogradu u Palati Srbije prošle nedelje održan je sastanak radne grupe za revitalizaciju Velikog bačkog kanala. Radi se o nastavku saradnje oštine Vrbas sa relevantnim institucijama u cilju upoznavanje sa urađenom studijom. 

“PPF 8 je imala prezentaciju statusa projektne dokumentacije za revitalizaciju VBK. Prezentacija je pokazala napredak u pripremi projektne dokumentacije i mi smo zadovoljni ozbiljnošću pristupa u obuhvatu svih značajnih faktora i uslova za tako značajan projekat. Na dobrom smo putu da se ovaj višedecenijski problem reši. Predstavnici EU kao značajni finansijeri ovog projekta istakli svu svoju zaintetesovanost i spremnost da investiraju u rešenje ovog  ključnog problema”, rekao je nakon sastanka Milan Glušac, predsednik opštine Vrbas.

Sastanaku u Beogradu u vezi studije koja bi trebalo da da najbolju alternativu za čiscenje VBK, prisustvovala je delegacija EU, PPF8, predstavnici iz Pokrajinske vlade, resornog ministarstva, a iz opštine Vrbas, Milan Glušac, član Opštinskog veća Marijan Mijanović i Natalija Trifković. Inače,  radna grupa će se ubuduće sastajati dva puta mesečno.