Likovna galerija KC Vrbasa raspisala konkurs za novu izlagačku sezonu

Likovna galerija Kulturnog centra Vrbasa raspisala je konkurs za novu izlagačku sezonu. Umetnicima koji žele da izlažu u ovom prostoru poziv je otvoren do 01. decembra.

KONKURS ZA IZLAGANjE U LIKOVNOJ GALERIJI KULTURNOG CENTRA VRBASA U 2022. GODINI – materijal dostaviti elektronskim putem na adresu [email protected] do 01. decembra.

Pozivaju se svi zainteresovani likovni, primenjeni i multimedijalni akademski umetnici, kao i udruženja umetnika da daju svoje predloge za organizaciju samostalnih ili grupnih izložbi.

Dokumentacija za konkurs treba da sadrži:
– 10 fotografija radova koji se predlažu za izložbu, sa naznačenom dimenzijom, tehnikom i godinom nastanka (rezolucije 300 dpi);
– profesionalnu biografiju autora;
– sažetu koncepciju izložbe;
– tehnički opis izložbe;
– kontakt adresu, elektronsku adresu i telefone;
– katalog sa prethodne izložbe (ukoliko postoji).

Konkurs je otvoren do 1. decembra 2021. godine. Nepotpuni konkursni materijal neće biti razmatran. Konkursni materijal se ne vraća. Kulturni centar Vrbasa se obavezuje da postavi izložbu, organizuje otvaranje, medijsku podršku i štampa propratni materijal, u skladu sa mogućnostima. Troškove transporta radova snosi autor. Oko pojedinosti svake izložbe pojedinačno, dogovaraće se autor i galerista. O odabiru izložbi odlučiće Umetnički savet Likovne galerije KC Vrbasa. Svi prijavljeni autori će biti obavešteni o rezultatima konkursa do kraja decembra 2021. godine. Za dodatne informacije dostupni su telefoni 021.3010.425 i 064.857.7079 – galerista dr Silvia Jelačić.