Besplatni pregledi u Domu zdravlja „Veljko Vlahović“

U subotu 28. maja u periodu od 8 do 12 časova u Domu zdravlja „Veljko Vlahović“ u Vrbasu biće organizovana akcija besplatnih pregleda. Obavljaće se pregledi pluća, srca, EKG, merenje krvnog pritiska, šećera u krvi i drugi pregledi, a svi zainteresovani građani mogu doći na pregled bez zdrvastvene knjižice, bez uputa i bez zakazivanja. U Domu zdravlja „Veljko Vlahović“ ovakvi pregledi održavaju se nekoliko puta godišnje. Prema rečima direktorke dr Jasmine Assi, na ovaj način zaposleni žele da izađu u susret građanima koji nisu u mogućnosti tokom radne nedelje da obave pregled. „Akcija se održava u subotu koko bi mogli svi koji tokom radne nedelje nisu u situaciji da posete lekara, obave pregled. Bez knjižice i zakazivanja može se obaviti nekoliko važnih pregleda“, rekla  je Assi.

Otvoren 48. Festival poezije mladih – Vrbas glavni grad pesničke mladosti

U svečanoj sali Gimnazije “Žarko Zrenjanin” zvanično je otvoren 48. Festival poezije mladih. Na otvaranju pesnik Pero Zubac govorio je o mladim zanesenjacima  ljudima koji su osnivali i činili Festival pominjući i  gurue manifestacije kao što su pesnici Radomir Mićunović i Duško Trifunović. Evocirao je i uspomene Đorđo Sladoje, pobednik Festivala 1975. i dugogodišnji sekretar ove manifestacije, koji je sa setom pričao o Bariju Miloševiću i svima onima koji su bili zaslužni za njegovo osnivanje. Sladoje je govorio i o knjizi koja je promovisana na samom otvaranaju koju je ove godine upriličio i pripremio i izdao Festival. Reč je o knjizi od pedesetak pesama koje su nastajale u vreme pesničke manifestacije, a bile su posvećene Vrbasu. Iako su pesme bile na zadatu temu, one imaju jedan poseban šarm imaju i dokumentarni karakter i pravo su lisrko svedočenje o jednom gradu o jednom vremenu, rekao je Sladoje govoreći o knjizi Grad na pesnikovoj ruci, poželevši samoj manifestaciji da traje  još na mnogaja ljeta.

Onda je usledila poezija koji su govorili upravo oni koji su nastajali ovde kao veliki pesnici i književnici, čitajući upravo svoje pesme posvećene Vrbasu, a to su Danilo Jokanović, Dragica Jovanović, Miodrag Raičević, Manojle Gavrilović i Rajko Lukač. Pesničko veče i otvaranje manifestacije uveličalo je gostovanje Divne Ljubojević i njeno  duhovno pevanje vizantisjko plavog stiha i pesme.

Održana XXVII sednica SO Vrbas – Izmene i dopune osnivačkih akata pojedinih preduzeća i pravo korišćenja imovine opštine Vrbas, izazvale raspravu

Iako je na dnevnom redu XXVII sednice SO Vrbas bilo 30 tačaka, zasedanje nije dugo trajalo. Većinom glasova Skupština opštine Vrbas je usvojila početni likvidacioni izveštaj JP „Direkcija za izgradnju“, Odluku o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju stvarima u svojini opštine Vrbas, Odluku o obrazovanju Komisije za imenovanja opštine Vrbas, zatim Odluku o sprovođenju javnog konkursa i javni konkurs za imenovanje direktora JKP „Komunalac“, Odluku o privremenim montažnim objektima na teritoriji opštine Vrbas, kao i Odluku o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalazi na teritoriji opštine Vrbas.

Na predlog Milana Glušca, zamenika predsednika opštine Vrbas, dnevni red proširen je tačkom Predlog odluke o donošenju Programa otuđenja Sednica 1i davanja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini za 2016. godinu u opštini Vrbas, a nakon rasprave i ova tačka dobila je podršku lokalnog parlamenta.

„S obzirom na novousvojeni Zakon o javnim preduzećima, u obavezi smo bili da izmenimo osnivačka akta preduzeća i ustanova, posebno u delu formiranja i rada nadzornih odbora i organa upravljanja, kao i da usvojimo izveštaje o radu za 2015. godinu. Ovi izveštaji su uobičajeni deo majske sednice lokalnog parlamenta. I druge odluke koje smo doneli na XXVII zasedanju najčešće su se odnosile na usklađivanje lokalnih odredbi i važeće zakonske procedure“, rekla je nakon sednice Marjana Maraš, predsednica SO Vrbas.

Izmene i dopune osnivačkih akata pojedinih preduzeća i pravo korišćenja imovine opštine Vrbas, izazvale  su raspravu odbornika vlasti i opozicije.  Prema rečima Radomira Čurovića, direktora  JKP “Komunalac” usaglašavaju se akti preduzeća sa novim Zakonom o javnim preduzećima,  od sada pri izboru direktora kandidati moraju imati tri godine iskustva, njihova odgovornost raste, rezultati poslovanja moraju se objavljivati svake godine, a negativno poslovanje za direktora automatski znači smenu.

“Za nas je važno i sređivanje stvari u oblasti imovinskih odnosa između lokalne samouprave i preduzeća. Iako je 2011. godine država Srbija donela zakon da sva imovina na lokalu pripada lokalnoj samoupravi, to nije sprovedeno i sada to predstavlja problem. Imovina se još uvek vodi u knjigama preduzeća, a ne u knjigama osnivača, kao što zakon nalaže. To donosi zabunu, probleme u načinu knjiženja, u amortizaciji. Ovim izmenama će se imovina konačno vratiti vlasniku, lokalnoj samoupravi, a ona će dodeljivati pravo korišćenja javnim preduzećima, uz nadoknadu ili uz obaveze da se imovina održava i unapSednica 3ređuje i na drugi način odgovorno upravlja njome“, rekao je Čurović.

Dragan Stijepović ističe da opasnost u ovom slučaju preti  iz retroaktivne primene zakona.

„Sada donosimo odluku koja će se primenjivati godinu dana u nazad. U junu mesecu, kada je osnivan ‘Komunalac’, upozorili smo vlast da način na koji preduzeće počinje da funkcioniše nije u skladu sa zakonom i da tako ne može da radi. Ignorisali su naša upozorenja a sada, posle godinu dana, imamo informaciju od javnog pravobranioca da se tada mislilo da je samim osnivanjem ‘Komunalca’ preneto i pravo korišćenja kanalizacione i vodovodne mreže. To je neprihvatljivo, od tolikog broja pravnika dobili smo takav stav. Pošto kao manjina ne možemo da nametnemo odluku, čekaćemo izveštaj revizora koji će dati ocenu svega na kraju godine. Po našoj oceni, ovo nije u skladu sa zakonom i pokazuje neozbiljnost i radu lokalne vlasti“, rekao je Stijepović.

Predškolci dobili diplome o završenoj obuci za poznavanje osnovnih pravila u saobraćaju

U okviru projekta „Policija u lokalnoj zajednici“ Policijska stanica Vrbas u saradnji sa PU „Boško Buha“ organizuje obuku bezbednosti u saobraćaju za sve predškolce u opštini. Projekat „Pažljivko“  sprovodi se u svim objektima PU „Boško Buha“ u kojem učestvuje ukupno 555 predškolaca. Danas je obuka održana u objektu „Bubica“. Predškolcima je prikazan petnaestominutni edukativni film, nakon toga predstavnici PS razgovarali su sa decom o osnovnim pravilima u saobraćaju. Posle završene obuke svi predškolci dobili su diplome. Prema rečima Vlada Glođevića, načelnika PS Vrbas ova obuka je važna za predškolce koji su pokazali veliko interesovanje i znanje o pravilima u saobraćaju.

„Deca su veoma zainteresovana, postavljala su razna pitanja. Bili su zadovoljni kada su dobili diplome o završenoj obuci. Kada se obuka završi u svim objektima, održaće se i takmičenje o poznavanju saobraćajnih pravila“, rekao je Glođević.

Autor projekata „Pažljivko“ koji je zasnovan na saradnji PS Vrbas, PU „Boško Buha“ i Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Vrbas, je vaspitačica Vanja Krečak.

„Projektom su obuhvaćeni  predškolci iz svih 11 objekata u opštini, a u planu je da se projekat od naredne godine dodatno razvije. Trebalo bi da se uvrsti u vaspitno obrazovni program, i da bude u okviru programa svih 10 meseci koliko traje školska godina. Na ovaj način stvaramo partnerski odnos sa policijom, a sve u cilju da se deca predškolskog uzrasta edukuju, kako bi postala aktivni učesnici u saobraćaju“, rekla je Vanja Krečak.

Završnica projekta „Pažljivko“ održaće se tokom juna na gradskom trgu.

Oko Nas Info