Održana XXIII sednica SO Vrbas

Na XXIII sednici SO Vrbas većinom glasova doneseno je nekoliko odluka. Između ostalih većinom glasova odbornika usvojena je Odluka o utvrđivanju spratnosti za objekte koji su predmet ozakonjenja, Odluka o izmenama i dopunama Odluke o opštinskoj upravi, dopuna Odluke o osnivanju JKP “Komunalac”, Odluka o lokalnoj komunalnoj taksi na isticanje firme, kao i izmene i dopune Programa poslovanja JP za prevoz putnika “Vrbas”. Na početku sednice Maja Kovač Goda, dosadašnja nezavisna odbornica, obavestila je Skupštinu opštine da od sada zastupa interese novoosnovanog Pokreta „Levica Srbije – Borko Stefanović“.Na predlog Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Skupština opštine je ponovo za direktorku Centra za socijalni rad izabrala Nadu Batrićević. Takođe, lokalni parlament razrešio je dužnosti članicu Školskog odbora OŠ „Branko Radičević“ Sanju Lalović, a na njeno mesto izabrana je Dragana Bačić. Opozicioni odbornici Socijaldemokratske stranke predložili su dopunu dnevnog reda sa 10 tačaka, ali ni jedan predlog za dopunu nije usvojen. Odbornici SDS zahtevali su da se na dnevni red uvrsti između ostalog Predlog izveštaja o izvršenju odluke o budžetu opštine Vrbas za 2015. godinu, izveštaj predsednika opštine Vrbas o zaduženosti opštine, izmena opdluke o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu na teritoriji opštine Vrbas. Opozicioni odbornici SDS kritikovali su vladajuću koaliciju zbog postupka koji se sprovodi u JP “Direkcija za izgradnju”, koja se nalazi u likvidacionom postupku, i izrazili primedbu na tarifni sistem u daljinskom grejanju koje se sprovodi u JKP “Standard“. „ Zbog blagih zima Standard sada koristi 30 odsto manje mazuta u odnosu na pre nekoliko godina. Cena grejanja bi morala da bude niža. U Uredbi jasno stoji ukoliko dođe do promene cene energenta mora da dođe do korekcije cene grejanja. Cena energenta je pala za 20 odsto,” rekao je Stijepović . Govoreći o JP „Direkcija za izgradnju“ Marijana Maraš, predsednica SO Vrbas je istakla da je rukovodstvo opštine Vrbas obavilo razgovor sa zaposlenima o načinu budućeg poslovanja.“Zaista ministarstvo nije od nas tražilo da ugasimo Direkciju za izgradmju, i da idemo u proces likvidacije ali su tražili da više ne budu na opštinskom budžetu. Kao javno preduzeće morali su da se finansiraju iz sopstvenih sredstava. Rukovodstvo opštine je obavilo razgovor sa zaposlenima, niko od njih nije hteo da preuzme rizik da se finsaniraju iz sopstvenih sredstava. Skupština je dala neki prelazni period da se sprovede ova odluka, a mi smo već u tom postupku, a svakako bi to morali da uradimo u toku sledeće godine“, rekla je Maraš. Prema rečima Duška Ćutila, člana opštinskog veća cena grejanja u Vrbasu je niža u poređenju sa drugim opštinama. „JKP Standard i njihov nadzorni odbor je tarifni sitem pravio po određenim smernicama i uputstvima koje su radile skupštine toplana, i prema informacijama koje imamo cena grejanja u Vrbasu je niža u odnosu na druge opštine, odnosno taj tarifni sistem je povoljniji. Primedbe koje smo dobili od opozicije svakako ćemo da proverimo, ne treba unapred nešto odbacivati i prihvatati kao neistinu. Proverićemo i već na narednoj sednicio SO ćemo odbornike opozicije o tome informisati. Ukoliko bude bilo kakvog prostora za korekcije, što ne bi ugrozilo ni poslovanje preduzeća ni građane to će biti realizovano“, reko je Ćutilo. Naredna sednica SO Vrbas, poslednja za ovu godinu održaće se 30. Decembra.


[cwa id=’str-vesti-8-naslova’]