OSS JKP „Standard“ – Saopštenje za javnost

ORGANIZACIJA SAMOSTALNOG SINDIKATA
JKP „STANDARD“ VRBAS

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

OVIM PUTEM ZAPOSLENI U JKP „STANDARD“ VRBAS KAO I SINDIKALNA ORGANIZACIJA OBRAĆAJU SE JAVNOSTI KAKO BI SE ISTA UPOZNALA SA STANJEM U POMENUTOM PREDUZEĆU.

Kako smo se u više navrata obraćali v.d.direktoru preduzeća kao i čelnicima opštine Vrbas koja je ujedno i naš Osnivač, da im ukažemo na probleme sa kojima se susreću zaposleni kao i samo preduzeće, a do dana današnjeg nismo dobili nikakav odgovor, ovim putem upoznajemo javnost sa sledećim:
U julu mesecu 2015.godine doneta je odluka od strane osnivača da se JKP „Standard“ Vrbas bavi isključivo isporukom toplotne energije i klimatizacijom, a u isto vreme Opština donosi odluku o formiranju novog preduzeća JKP „Komunalac“, koje je od nas preuzelo vršenje sakupljanja, prečišćavanja i distribucije vode, iznošenje smeća, gradsko groblje, čistoću, održavanje puteva i pijace. Ova odluka je doneta na inicijativu tadašnjeg nadzornog odbora JKP „Standard“, mada mi sumnjamo da je ovu odluku doneo tadašnji direktor preduzeća, a sadašnji v.d. direktor JKP „Komunalac“ Vrbas i opštinski čelnici. Predstavnici sindikata kao i većina zaposlenih smatra da su ove odluke loše po samo preduzeće i zaposlene iz sledećih razloga: sama inicijativa je donesena na bazi netačnih podataka i bez urađenog Elaborata o opravdanosti razdvajanja (izrada je morala biti u 2015.g.), statusna promena je urađena bez deobnog bilansa, delatnost je poverena preduzeću koje nije tehnički opremljeno, a imovina Standarda se daje u zakup po niskim cenama i pod čudnim uslovima. Takođe, procedura pri prelasku zaposlenih iz JKP „Standard“ u JKP „Komunalac“ nije ispoštovana , te radnici ne znaju ko je odlučivao i po kom kriterijumu je određeno koji radnik će pripasti kom preduzeću. Smatramo da je ovim postupkom napravljena diskriminacija, jer je posle par meseci i pored zabrane zapošljavanja u JKP „Komunalac“ radni odnos zasnovalo 6 radnika iz ugašenog „Informativnog Centra“ Vrbas.
Iz gore navedenih razloga zaposleni su dovedeni u nezavidan položaj, zarade se ne isplaćuju redovno, a zbog dugova koja su ostala od starog preduzeća, koji su u milionskom iznosu radnici su zabrinuti kako za opstanak samog preduzeća, tako i za svoju egzistenciju.

ORGANIZACIJA SAMOSTALNOG SINDIKATA JKP „STANDARD“ VRBAS


[cwa id=’str-vesti-10-naslova’]