Izložba povodom 111 godina vatrogastva u Vrbasu

Vatrogasci 3U organizaciji vrbaskog Gradskog muzeja i Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Vrbas – 1904“ u prostorijama Muzeja održana prigodna svečanost i otvorena izložba povodom 111. godišnjice Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Prisutne je u ime Kulturnog centra i Gradskog muzeja Vrbas pozdravila rukovodilac Muzeja Vesna Grgurović.
Autori izložbe „111 godina vatrogastva u Vrbasu“ su Pavle Orbović i Boro Vojinović, kustosi GM koji su u saradnji sa nekoliko institucija realizovali izložbu. „Izložba je nastala kao plod saradnje Muzeja grada Novog Sada, Vatrogasne spasilačke brigade Novi Sad, Podunavsko Nemačkog crkvenog muzeja Apatin i dobrovoljno vatrogasnih društava Sivca, Kucure i Vrbasa koji su nam ustupili predmete za ovu izložbu. Ovom prilikom se posebno zahvaljujem DVD „Vrbas – 1904“ koje nam je poklonilo predmete prvobitnog Vatrogasnog društva», rekla Vesna Grgurović.
Pavle Orbović je ovom prilikom istakao da se izložba može posmatrati iz više celina koje čine mozaik, i dugu istoriju DVD u Vrbasu. „Kada se gleda jednom istorijskom putanjom, ovde se jasno izdvajaju tri epohe. Prva bi bila osnivanje i nastanak Društva u Austrougarskoj monarhiji, zatim uspon Društva i njegov razvoj u Kraljevini Jugoslaviji i kasnije objedinjavanje dva Društva i njegov napredak u socijalističkoj Jugoslaviji pa do današnjih dana. Ova izložba je još jedno svedočanstvo da DVD već više od jednog veka učestvuje u kulturnom životu Vrbasa i daje mu jedan poseban pečat“, rekao je Pavle Orbović.
Zahvalnice su uručili sadašnji predsednik Društva Igor Ivić i počasni predsednik Društva Boro Mušikić, a između ostalih zahvalnice su dobili Dobrovoljno vatrogasno društvo Kula, Gradski muzej Vrbas, ali i članovi Vatrogasnog društva iz Jagodnjaka, Hrvatska.
Izložbu je otvorio načelnik Policijske stanice Vrbas Vlado Glođović koji je istakao da je cifra od 111 godina postojanja zaista za respekt, i zaključio da su tri principa na kojima je priča o dobrovoljnom vatrogastvu zasnovana prevashodno ljubav, humanost i tradicija.


[cwa id=’str-vesti-12-naslova’]