Počela sa radom Ambulanta za bol

U Opštoj bolnici Vrbas počela je sa radom Ambulanta za bol u prostorijama Anesteziološke ambulante, svakog petka od 10 do 12 časova, a pacijenti mogu doći na pregled na osnovu svog zdravstvenog stanja, uz uput od strane lekara specijaliste i/ili izabranog lekara opšte medicine u Domu zdravlja. Lečenje bola posle operacije, hroničnog bola (različitog uzroka), ili bola uslovljenog malignitetima dugotrajan je i složen proces, uz konstantnu proveru i prilagođavanje medikantozne (oralne i parenteralne) terapije – sve do trajnije terapije putem plasiranja epiduralne analgezije. – rekla je dr Andrijana Marić, anesteziolog koja se, pored ostalog, bavi i terapijom za uklanjanja ili smanjenje bola i dodala: “Bol je složeno, fizičko i emocionalno iskustvo koje signalizira i upozorava bolesnika i lekara na neku vrstu patofiziološkog stanja organizma. Može da se umanji ili eliminiše uz analizu nastanka, uzroka ili bolesti koja ga je uslovila. Razlikujemo akutnu bol koja traje kratko (od nekoliko trenutaka do nekoliko sati ili perzistentno – od nekoliko nedelja do nekoliko meseci) i hroničnu, trajnu bol, koja postaje određujući elemenat pacijentovog zdravstvenog stanja. Veoma teško je odrediti jačinu bola, jer je pored individualnog doživljaja veoma bitna emocionalana komponenta (naročito izražena kod hroničnog bola). Takođe, jačina boli nije isključiva odrednica u dijagnostici jer ponekad veoma teške bolesti napreduju bez ili sa vrlo malo bolnih senzacija.


[cwa id=’str-vesti-14-naslova’]