Sekcija žena Veća SSSO Vrbas

Za bolji položaj zaposlenih žena

Sekcija žena Veća Saveza samostalnih sindikata Vrbas organizovala je Okrugli sto na temu „Položaj žene po odredbama Zakona o radu i Zakona o PIO“. Cilj ovog sastanka bio je da se kroz aktivnu diskusiju pruži podrška kampanji „Za dostojanstven rad i zasluženu penziju, hoćemo nove Zakone o radu i PIO“  koju je pokrenula Sekcija žena VSSS Vojvodine pod pokroviteljstvom Sindikata LO Zapadna Švedska.
Neke od tema o kojima je bilo reči na Okruglom stolu bile su kršenje prava i obaveza iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, o angažovanju zaposlenih preko agencija, o isplati minimalnih zarada i prekovremenog rada, zatim o poštovanju Kolektivnog ugovora i Ugovora o radu, kao i svim vidovima kršenja radnih prava i omaložavanja, mobinga i diskriminacije zaposlenih.
Kako je najavila Stojka Dacić, predsednica Sekcije žena Veća SSSO Vrbas zaključci sa ovog sastanka biće prosleđeni Sekciji žena Veća SSS Vojvodine koji će se dalje aktivno angažovati u cilju promene zakona.
Gordana Milović koja je predsednica pokrajinskog odbora Sekcije žena ovog sindikata je istakla na Okruglom stolu neke od činjenica o položaju zaposlenih žena, a to su, između ostalog, da je dve trećine žena zaposleno na određeno vreme, kao i da postoji veliki broj žena koje su prešle 50. godinu, a nisu ni u radnom odnosu, ni u penziji. Takođe, ona je posebno naglasila aktivnosti vezane za Zakon o radu.
– S obzirom na to da nas uskoro očekuje novi Zakon o radu kojim će biti umanjena neka prava zaposlenih, mi pokušavamo da preduzmemo sve što možemo da položaj zaposlenih bude na odgovarajućem nivou.  Cilj nam je bio da sakupimo što više mišljenja i dokaznog materijala kako bismo mogli da utičemo na zakon. Zaključak Saveza samostalnih sindikata je da će novi zakon umesto sigurnog radnog odnosa uvesti fleksibilni radni odnos koji dodatno unosi nesigurnost – rekla je Milović.
Kada je reč o položaju žena, ona je istakla da su neki od zahteva ovog sindikata da se u penziju odlazi sa ispunjenim jednim uslovom i da nema trajnog umanjenja penzija, već samo umanjenje do 65. godine, kao i da se majkama sa troje i više dece prizna beneficirani radni staž.
Pored članica Sekcije žena Veća SSSO Vrbas, sastanku su prisustvovali i šef vrbaske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Goran Kaluđerović, Darinka Čulić iz PIO fonda, kao i predsednik Opštinskog veća SSSO Vrbas Goran Roganović koji su aktivno uzeli učešće u diskusiji na ovu temu.


[cwa id=’str-vesti-12-naslova’]