Lokalna strategija ruralnog razvoja

ruralni-razvoj-sFormiranje lokalne akcione grupe na teritoriji opštine Vrbas, u okviru realizacije projekta Lokalne inicijative za ruralni razvoj Bačke bio je povod za sastanak poljoprivrednika u Vrbasu. Prema rečima Ivane Pajić, koordinatorke projekta iz oblasti ruralnog razvoja, cilj projekta je formiranje lokalne akcione grupe na teritoriji opštine Vrbas kako bi se izradila Lokalna strategija ruralnog razvoja. “Formiranje ove grupe i izrada dokumenta su dva osnovna preduslova za korišćenje fondova Evropske unije, tzv. petu meru IPARD programa. Sredstva za petu meru će biti dostupna 2017. godine, a projekat ima za cilj da pripremi lokalno stanovništvo da može da ispuni uslove i ostvariti benefite od ovih fondova. Formiraćemo nekoliko radnih, tematskih grupa koje će razmatrati razne oblasti, od poljoprivrede, turizma, socijalne i omladinmske politike u seoskim sredinama, sve kako bi se dobila strategija koja stvarno odgovara lokalnim potrebama“, istakla je Pajić. Inače, opština Vrbas, Odeljenje za poljoprivredu, u saradnji sa Evropskim pokretom Novi Sad i Regionalnom razvojnom agencijom Bačka, započela je realizaciju nedavno najavljenog projekta Lokalne inicijative za ruralni razvoj Bačke, koji finansira Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije i Švajcarska agencija za razvoj. Pozivu Odeljenja za poljoprivredu da se uključi u osnivanje akcione grupe odazvali su se brojni poljoprivredni proizvođači iz opštine Vrbas, predstavnici javnog i privatnog sektora, raznih udruženja građana i drugih nevladinih organizacija, a podršku osnivačkom sastanku akcione grupe pružili su Milan Milić, pomoćnik predsednika opštine Vrbas, i Livia Boganč Andrijašević, članica Opštinskog veća zadužena za poljoprivredu.


[cwa id=’str-vesti-12-naslova’]