Zakazana XXVI sednica SO Vrbas za 3. mart

Predsednica Skupštine opštine Vrbas Marijana Maraš, zakazala je za četvrtak, 3. mart XXVI sednicu lokalnog parlamenta. Na dnevnom redu će se naći 16 tačka. Između ostalih odbornici će se izjašnjavati o predlogu odluke o usvajanju godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća za informisanje „Vrbas“ – u likvidaciji za 2015. godinu, zatim predlog odluke o bilansu uspeha, bilansu stanja i statističkog aneksa za period 1. 01. 2015. do 31. 12. 2015. godine, kao i predlog odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima sa stanjem na dan 31. 12. 2015. godine. Osim toga odbornici će se izjašnjavati o predlogu odluke o usvajanju početnog likvidacionog bilansa JP „Direkcija za izgradnju“, o predlogu odluke o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač opština Vrbas, za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta za 2015. godinu, kao i predloge odluka o izmenama i dopunama odluka o izradi planova detaljne regulacije blokova 20 i 77 u Vrbasu.


[cwa id=’str-vesti-16-naslova’]