Javna nabavka za rekonstrukciju zimskog bazena

Novac za rekonstrukciju krova i fasade zomskog bazena obezbediće opština Vrbas i Centar za fizičku kulturu „Drago Jovović“. Za ove radove pokrenuta je javna nabavka. Prema dokumentacii, radovi su procenjeni na 10,9 miliona dinara, bez PDV, a planira se da se po polovina ove sume obezbedi iz poslovanja same ustanove i iz budžeta opštine Vrbas. Vršiće se rekonstrukcija i adaptacija krova, fasade i pratećih instalacija objekta zimskog bazena. Prema rečima Bratislava Kažića, iako se o finansijskom delu u više navrata razgovaralo sa predstavnicima ministarstva i pokrajinskog sekretarijata za sport sve je ostalo na nivou obećanja.
„Nekoliko puta smo razgovorali sa predstavnicima Ministarstva za omladinu sport i Pokrajinskog sekretarijata za sport i pokušali da pronađemo sredstva za rekonstrukciju zatvorenog bazena, ali je sve to ostalo samo na obećanjima. Čak i tamo gde je rečeno da je novac obezbeđen, izostala je realizacija pa smo odlučili da sami krenemo u projekat jer ne želimo da nam propadne još jedna sezona.”, rekao je Kažić. Milan Glušac, zamenik predsednika opštine Vrbas, rekao je da će se odmah raditi sanacija krova kako bi bazen mogao da radi, a kasnije bi se uređivali i drugi delovi. „Želimo da naši učenici drugih razreda što pre nastave sa obukom plivača, po čemu smo poznati u celoj državi. Krenućemo u poslove čim se okonča procedura, ali nećemo odustati da tražimo podršku kod drugih organa i spremićemo dokumentaciju za učešće na pojedinim konkursima“, rekao je Glušac.


[cwa id=’str-vesti-14-naslova’]