Likovna radionica za decu

U Predškolskoj ustanovi “Boško Buha” povodom 8. marta Dana žena, održana je Likovna radionica sa decom sa smetnjama u razvoju koja pohadjaju ovu ustanovu.Zajedno sa svojim roditeljima izradjivali su srca i podmetače za čase koja su potom obojila i ukrasila. “Ova aktivnost ima za cilj što veću i što bolju inkluziju ove dece,njihov likovni izraz,sadržajni boravak u predškolskoj ustanovi,susret sa svetom boja,crtanja,grafike,koji njihove ličnosti iskazuju kroz rad tokom likovnog obrazovanja.Raditi sa ovom decom je izazov i zadovoljstvo i njihova sreća za nas je prava nagrada”, rekla je Ljubica Mirković. specijalista likovnog vaspitanja u PU “Boško Buha”, i dodala da veliku stručnu podršku za održavanje ovih radionica i rad sa decom pruža psiholog Bojana Jocović Delić. Inače, od početka školske 2015/16.godine u sklopu likovnog obrazovanja i vaspitanja, namenjenog svim uzrasnim grupama, postoji organizovan rad sa decom sa posebnim potrebama, koja pohađaju ovu predškolsku ustanovu. “Ove školske godine imamo 22 dece sa posebnim potrebama na terirotiji naše opštine. Izdvojila bi radionicu u biblioteci i u Kancelariji za mlade na teme Igra bojama i Mojih ruku delo. Ovim radionicama prisustvovali su i njihovi roditelji, a plan i program predviđa da se sa mališanima rad nastavi pojedinačno i u vaspitnim grupama do kraja školske godine“, rekla je Ljubica Mirković. Likovnim vaspitanjem i obrazovanjem obuhvaćena su i sva ostala deca koja borave u ovoj ustanovi. Radovi su u više navrata izlagani u gradskoj biblioteci, a do sada je na brojnim konkursima osvojeno čak 11 nagrada. Prema rečima Ljubice Mirković, planirano je da se u perspektivi otvori Likovna radionica u sklopu PU „Boško Buha“, i za očekivati je da se u narednim godinama ovaj projekat razvija.


[cwa id=’str-vesti-14-naslova’]