Edukativna tribina u Ravnom Selu

Edukativna tribina o bezbednoj upotrebi interneta održana je u organizaciji Mesne zajednice Ravno Selo, a u saradnji sa Osnovnom školom „Branko Radičević“ i Fondacijom „Tijana Jurić.
„Tribini je prisustvovalo više od 100 učenika, a sa njima i nastavnici i roditelji koji su, takođe, iskazali interesovanje za ovu temu. Predavači su bili Igor Jurić iz ‘Fondacije Tijana Jurić’, i Biljana Grujić iz Net patrole, onlajn mehanizma za prijavu štetnog i nedozvoljenog sadržaja na internetu. Činjenica je da se veliki broj dece svakodnevno uključuje u društvene mreže, a nisu edukovana da prepoznaju opasnosti i zamke koje postoje u virtuelnom svetu. Upravo zato deci je objašnjeno kako mogu da kontaktiraju Net patrolu ukoliko ih neko uznemirava“, rekla je Maja Maraš, članica Saveta MZ Ravno Selo. U interaktivnoj komunikaciji predavača i učenika došlo se do saznanja da deca dobro poznaju mogućnosti interneta i društvenih mreža, ali ne i mehanizme kojima mogu zaštititi svoju privatnost.
Na tribini je rečeno da javnost mora da zna razliku između štetnog i nedozvoljenog sadržaja. „Štetan je onaj sadržaj koji je zakonom dozvoljen, ali loše utiče na psihofizički razvoj deteta, a kada govorimo o nedozvoljenom sadržaju, u njega prvenstveno spadaju dečija pornografija i govor mržnje, koji su zakonom zabranjeni“, istaknuto je na tribini.


[cwa id=’str-vesti-14-naslova’]