JKP „Komunalac“ šalje opomene zbog dugovanja

JKP „Komunalac“ uputilo je opomene na adrese više od 3.000 korisnika zbog dugovanja od 13 miliona dinara. Opomene zbog pojedinačnih dugova dobiće 2.788 domaćinstava i 253 ustanove i preduzeća, saopšteno je iz Službe obračuna i naplate potraživanja JKP „Komunalac“. Neplatiše su u obavezi da dug izmire u roku od 30 dana, jer će im, u protivnom, usluge biti obustavljene.Ranije opomenuti dužnici, koji nisu ispoštvali zakonski rok, biće isključeni sa vodovodne mreže jer su četiri ekipe PJ „Vodovod i kanalizacija“ na terenu. Odlukom o obavljanju komunalnih delatnosti naknadu za isporučenu vodu do tri kubika po članu domaćinstva mesečno ne plaćaju četiri kategorije stanovništva. Među njima su staračka domaćinstva čiji je ukupni mesečni prihod isti ili niži od nivoa socijalne pomoći za jednočlano domaćinstvo, kao ni poljoprivredna staračka domaćinstva koja imaju u vlasništvu do tri hektara obradivog zemljišta. Plaćanja su oslobođena i domaćinstva korisnika porodične invalidnine i socijalne pomoći – saopštili su iz JKP „Komunalac“.


[cwa id=’str-vesti-16-naslova’]