Druga šansa – obrazovanje odraslih

Kako motivisati odrasla lica sa nepotpunim osnovnim obrazovanjem da se školuju, bila je tema sastanka održanog u OŠ “20.oktobar“. Prisutni su izneli nekoliko predloga i utvrđene su mere koje treba preduzeti kako bi se polaznici stimulisali. Između ostalog, motivacija potecijalnih polaznika bi se ogledala u pomoći u dobijanju ličnih isprava, mogućnost dobijanja jednokratne pomoći i gardarobe u saradnji sa CK i Centrom za socijalni rad, kao i mogućnost angažovanja na sezonskim poslovima.

Polaznici u sistemu obrazovanja odraslih mogu biti osobe bez zanimanja i kvalifikacije, nezaposleni, osobe sa invaliditetom, etnički manjinske grupe, osobe koje se nalaze na izvršenju kaznenih sankcija, odnosno svi koji imaju više od 17 godina, koji su nepismeni ili nemaju  potpuno osnovno obrazovanje. Obrazovanje za odrasle mogu da pohađaju lica sa teritorije opština Vrbas i Srbobran. U rad su se aktivno uključile institucije Centra za socijalni rad i Nacionalne službe za zapošljavanje iz obe opštine, kao i mnoga udruženja.  Na osnovu dobijenih podataka od NSZ u opštini Vrbas ima ukupno 107 lica koja su nepismena ili imaju nepotpuno osnovno obrazovanje, a broj lica koja imaju završenu samo osnovnu školu je 1.717 lica.

Sastanku su prisustvovali pored domaćina, direktora OŠ “20.oktobar“ Radenka Šimuna i pedagoga Marije Kotlaja, ispred lokalne samouprave Mira Nedić  i Danijela Ilić, Direktor filijale NSZ u Vrbasu, Goran Kaluđerović,  ispred udruženja „Tabita“ Aleksandar Subotin i andragog iz Crvenog krsta Tatjana Gluščević.