Obrazovanje odraslih

Jačanje kapaciteta za obrazovanje odraslih bio je povod za sastanak predstavnika nekoliko institucija u opštinama Vrbas i Srbobran. Radenko Šimun, direktor OŠ“20.oktobar“  i Mira Nedić, iz Odelenja društvenih delatnosti, su uputili poziv za nastavak uspešne saradnje u realizaciji zajedničkog cilja, direktorki Centra za socijalni rad u Srbobranu Biserki Veselinović, Radoslavi Kurjački, kao i Nestoru Brankovu, predsedniku Udruženja Roma „8.april“. Sastanak je nedavno održan u Vrbasu, zatim u Srbobranu, a nakon toga i u Ravnom Selu.

„U Osnovnoj školi ’20.oktobar’, čija je redovna delatnost obrazovanje odraslih, su organizovani procesi učenja odraslih na osnovu posebnih programa, a u cilju sticanja znanja i veština usmerenih na lični razvoj, rad i zapošljavanje i socijalne aktivnosti. Od 2011.godine se u kontinuitetu edukuju odrasli u ovoj školi. Cilj nam je da se u narednu školsku godinu upišu polaznici za sva tri ciklusa u skladu sa propisanom procedurom Ministarstva prosvete”, rekla je Mira Nedić.

Održan je i sastanak u Ravnom Selu gde su razgovarali sa dvadesetak budućih polaznika motivišući ih za sticanje osnovnog nivoa obrazovanja. Informativni sastanak radne grupe i polaznika je 19.6.2016.godine u 18 časova u školi „20.oktobar“.

Prema rečima Radenka Šimuna, direktora OŠ “20. oktobar”, saradnja sa predstavnicima svih institucija i udruženjima je na zavidnom nivou. Partneri koju pomažu realizaciju programa obrazovanja odraslih u školi „20.oktobar“ su opština Vrbas – Odelenje za društvene delatnosti,  Centar za socijalni rad Vrbasa i Srbobrana, Nacionalna služba za zapošljavanje – filijala Vrbas, Policijska stanica Vrbas, Crveni krst Vrbas, Udruženje „Tabita“, kao i  Mesne zajednice Ravno Selo i Zmajevo.