Novi smerovi u SSŠ „4. juli“ – Veće mogućnosti zaposlenja

U školskoj 2016/17. godini Srednja stručna škola „4. juli“ u četvrtom stepenu upisuje smerove: Prehrambeni tehničar, Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju, Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, kao i dva odeljenja obrazovnog profila Tehničar drumskog saobraćaja. U trogodišnjem obrazovanju moći će da se upišu obrazovni profili Vozač motornih vozila, a novina je to što će se u školi ponovo obrazovati smerovi Pekar i Mesar.

kancelarija
Anica Gračanin, direktor škole „4. juli“

“Od prvog septembra školovaćemo učenike za smer Pekar i Mesar. Do toga je dovela uspešna saradnja sa nizom socijalnih partnera, Univereksportom, Ideom, Maksijem, Karneksom, Trivitom i Medelom. Svi oni izrazili su povećanu potrebu za zapošljavanjem ovih kadrova, a mi smo u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje nastojali da to omogućimo”, poručila je direktorka škole, Anica Gračanin.

Većina sadašnjiih profesora nekada su bili đaci ove škole. Ova činjenica pokazuje da su kao obrazovna institucija od skoro osamsto učenika i sto profesora postavili dobru osnovu za edukaciju đaka koja se nastavlja i na fakultetu.

hol kod zbornice

„Stručna škola je odlična podloga za upis bilo kog fakulteta na Novosadskom ili bilo kom drugom univerzitetu, sa kojima kao škola imamo odličnu saradnju. Smatram da stručne škole daju više šanse mladima da se zaposle, u odnosu na one učenike koji završe bilo koju srednju školu opšteg tipa. To potkrepljuje ne samo teoretsko već i praktično iskustvo mladog čoveka od 19 godina koji, sem što se može odmah zaposliti u industriji ili poljoprivredi, ima i mogućnost osnivanja samostalne delatnosti“, rekla je direktorka Gračanin.