SO Vrbas usvojila Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta

Na XXVIII sednici Skupštine opštine Vrbas usvjen je Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Vrbas za 2016. godinu.

Obrazlažući Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Vrbas za 2016. godinu, Bojan Đorović, rukovodialac Odeljenja za poljoprivredu Opštinske uprave i sekretar Komisije za izradu Programa, rekao je da se ovim dokumentom reguliše način korišćenja i zaštita poljoprivrednog zemljišta opštine Vrbas za period od 01. januara do 31. decembra 2016. godine.

Sednica Bojan Dj

„Godišnjim programom regulišemo pitanje izdavanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u opštini Vrbas. Programom smo predvideli 5.991 hektar za izdavanje u zakup i davanje na korišćenje. Po pravu prečeg zakupa za stočare smo opredelili 3.352 hektara, a za pravo prečeg zakupa za poslovnu infrastrukturu 419 hektara. Ukupan broj lica koji se javio za zakup po infrastrukturi je dva, a za pravo prečeg zakupa po uzgoju i držanju životinja 35 lica. Od tih 35 lica, 18 ima registrovanu farmu, a 17 su vlasnici matičnih mlečnih krava. Preostala površina državnog poljoprivrednog zemljišta, koja je namenjena za javno nadmetanje, iznosi 2.158 hektara. Prevedeno u procente, 36 odsto državnog poljoprivrednog zemljišta je namenjeno za javna nadmetanja, a ostatak za pravo prečeg zakupa i davanje na korišćenje. Stočari su dobili 57 ari po grlu, izuzev velikih pravnih lica PD ‘Sava Kovačević’ i AD ‘Carnex’ koji su dobrovoljno pristali na umanjenu površinu“, objasnio je Đorović i dodao da su mnoge druge vojvođanske opštine, u odnosu na opštinu Vrbas, opredelile znatno manje površine za postupak izdavanja u javnom nadmetanju.

Odbornici SDS, izneli su stav da je izdavanje državne zemlje u zakup bilo prilika da se pomogne malim poljoprivrednim proizvođačima i obezbede uslovi za njihovo lakše poslovanje.

„Ovim programom je korisnicima kojim je neophodna pomoć, a to su naše osiromašene škole ili Centar za socijalni rad, bilo potrebno dati određene površine, jer je budžet osiromašen i smanjena su transferna sredstva, i to jedna od velikih grešaka. Morali smo ući u koncept razvoja u kom bi po 30 ili 40 hektara bilo podeljeno poljoprivrednicima u selima, da pomognemo razvoj voćnjaka, staklenika ili plastenika na po hektar ili dva, a formirale bi se i mini zadruge preko kojih bi mali proizvođači mogli da ostvaruju dobit i žive dobro. Smisao na taj način podeljene državne zemlje omogućava da naše sela ne ostanu salašarska naselja, jer ako sve uzmu veliki tajkuni, stanovnici sela će morati da odu trbuhom za kruhom u velike gradove. Pametne države to ne rade, a ovakav Zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu upravo radi u korist štete ove države“, istakao je Milan Stanimirović, odbornik SDS.

Sednica SO 2

Na početku sednice odbornici Socijaldemokratske stranke tražili su izmene dnevnog reda kako bi se, između ostalog, raspravljalo o rebalansu budžeta opštine Vrbas za 2016. godinu, reorganizaciji u JP za prevoz putnika „Vrbas“, kao i o efektima gašenja JP „Direkcija za izgradnju“, ali ovi predlozi nisu naišli na podršku skupštinske većine.