U subotu odnošenje ambalažnog PET otpada iz domaćinstava

U subotu, 25. juna, ekipe JКP „Кomunalac“ odnosiće ambalažni PET otpad iz domaćinstava u Vrbasu. Potrebno je da građani tog dana ovu vrstu ambalaže iznesu ispred svojih kuća najkasnije do sedam sati ujutro.

Plastika treba da bude spakovana u tipizirane vreće. Кomunalci će, u zavisnosti od sakupljenog otpada, korisnicima usluga ostaviti nove džakove za narednu akciju prikupljanja PET-a. U PET ambalažu ubraja se providna plastika, odnosno, flaše od sokova, vode i piva.

„Veoma je važno da odvajamo ovu vrstu otpada u tipizirane vreće ili žičane kontejnere jer je to prvi korak u procesu reciklaže. Na taj način pomažemo prirodi i doprinosimo zdravijoj životnoj okolini. Da bi se prirodnim putem razgradila plastična boca potrebno je nekoliko stotina godina“, poručuje se u saopštenju.