Proširivanje saradnje između Vrbasa i Svidnjika

Jan Holodnjak,  gradonačelnik slovačkog grada Svidnjika, na čelu je delegacije koja je ovih dana u poseti Vrbasu. Svidnjik i Vrbas su gradovi pobratimi, pa je za goste iz Slovačke upriličen prijem kod Milana Glušca, zamenika predsednika opštine Vrbas. Prijemu su prisustvovala i dva člana gradske vlade Svidnjika, kao i Slavko Rac, predsednik Nacionalnog saveta Rusina u Srbiji, i Sergej Tamaš, direktor Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina.

„Naša dva grada snažno povezuju Rusini koji vekovima žive u njima.  Svidnjik je deo Euro-karpatskog regiona, prostora koji povezuje Slovačku, Ukrajinu i Mađarsku, što otvara velike mogućnosti saradnje“, rekao je Tamaš. On je konstatovao da doprinos saradnji daje angažovanost Кulturno prosvetnog društva ‘Кarpati’, a da je podrška koja stiže od lokalne samouprave takođe na visokom nivou.

bp2

U nastupajućem periodu će biti detaljno dogovoreni i razrađeni određeni projekti na zadovoljstvo stanovnika oba grada. Načelno je dogovoreno da predstavnici opštine Vrbas učestvuju na velikoj mađunarodnoj konferenciji o obnovljivim izvorima energije, koju će se uskoro organizovati u Svidnjiku. Biće to prilika da se u Slovačkoj prezentuju aktivnosti lokalne Кancelarije za energetski menadžment. Jedan od dogovora odnosio se i na organizovanje zajedničke likovne kolonije.

„Tema o kojoj smo razgovarali je i mogućnost zajedničkog nastupa pred fondovima Evropske unije sa raznim razvojnim projektima. Neke od njih razmatramo i razmišljamo o mogućim partnerima, posebno koristeći iskustvo koje smo stekli kroz projekat javno-privatnog partnerstva i kreditiranje po ESCO modelu. Imamo brojne sertifikate, važne za ispunjavanje mnogih uslova, i verujem da opština Vrbas može biti pouzdan partner u sprovođenju raznih projekata“, rekao je Milan Glušac, istakavši da su gosti iz Svidnjika pokazali zanimanje za ponudu Centra za fizičku kulturu i mogućnosti dolaska i boravka u ovom kompleksu.