Saopštenje OO Pokreta Dosta je bilo – Cena daljinskog grejanja i dalje nejasna

„Jedan od osnovnih ciljeva javnih preduzeća kojima je povereno obavljanje delatnosti od javnog interesa je redovno, kvalitetno i transparentno pružanje usluga građanima. Pokret “Dosta je bilo” je JP „Standard“ Vrbas i Opštinskom veću opštine Vrbas podneo čitav niz zahteva za dostavu informacija od javnog značaja radi utvrđivanja zakonitosti donošenja odluke o ceni grejanja za grejnu sezonu 2015-2016. godine, a na koja JP „Standard“ nije našao za shodno da odgovori.

Po dokumentaciji koju smo posredstvom kancelarije Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja uspeli da dobijemo od opštinskog veća možemo da izrazimo sumnju u zakonitost donošenja odluke o ceni grejanja za prošlu grejnu sezonu u Vrbasu. Smatramo da opštinsko veće nije moglo da odlučuje o ceni toplotne energije, jer nije ni podnet zahtev za to od strane JP „Standard“.
Uredba o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom propisuje način podnošenja zahteva za odobravanje promene cene toplotne energije koji javna preduzeća podnose organima lokalne samouprave na usvajanje i koje sadrži sve potrebne podatke o poslovanju preduzeća, stvarnim prihodima i rashodima, nabavnoj ceni energenta itd. Na osnovu od strane JP „Standard“ priložene dokumentacije opštinsko veće odlučuje da li je cena koju JP „Standard“ predlaže realna sa stanovišta nesmetane i kvalitetne distribucije toplotne energije i zaštite prava krajnjih kupaca tj. naših sugrađana koji koriste daljinsko grejanje.
„U slučaju neusklađenosti ili ako pojedina ili sva zahtevana dokumenta nisu priložena, nadležni organ lokalne samouprave pisanim putem poziva energetskog subjekta da otkloni utvrđene nedostatke, u roku od sedam kalendarskih dana od dana kada je o tome obavešten. U slučaju da podnosilac zahteva u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke u pogledu usklađenosti, priloga ili zahtevane dokumentacije, nadležni organ će odbaciti zahtev i o tome obavestiti podnosioca zahteva u pisanom obliku“ – dalje kaže ova Uredba.
Na naše insistiranje da nam se dostave informacije, u ovom slučaju zahtev koji je JP „Standard“ podneo, na osnovu kojih bi zaključili opravdanost cene grejanja, uporno smo dobijali odluku Nadzornog odbora preduzeća od 01.09.2015 br. 04-18719/1 koja sadrži samo predložene cene, a bez ikakvog obrazloženja kako se do tih cena došlo. Na osnovu toga smo zaključili da kompletan zahtev propisan Uredbom nije ni postojao, već da je Opštinsko veće mimo procedure i samo na osnovu odluke Nadzornog odbora JP „Standard“ odobrilo predloženu cenu toplotne energije.
Kao posledica netransparentnog određivanja cene grejanja u javnosti su se pojavile spekulacije da su korisnici usluge grejanja ovakvom odlukom opštinskog veća oštećeni za višemilionske iznose i smatramo da je uoči nove grejne sezone od interesa za sve građane, JP „Standard“ i lokalnu samoupravu, da se konačno utvrdi da li je bilo štete, kolika je i na koji način da se ona nadoknadi. Dok korisnici usluge grejanja najavljuju tužbe i isključenja sa sistema grejanja, vlast se kroz stranačka sopštenja hvali pozitivnim izveštajem revizije poslovanja JP „Standard“, a mi se pitamo da li je to ustvari ono što plaćaju korisnici iz svog džepa preko računa za grejanje. Da li građani iz sopstvenog džepa finansiraju dobro poslovanje javnih preduzeća kojim će se hvaliti lokalni odbori političkih stranaka koji sa poslovanjem javnih preduzeća ne bi trebalo da imaju veze?
Smatramo da javna preduzeća moraju odgovorno obavljati poverene delatnosti i prva u nizu poštovati zakone koji regulišu njihovu oblast, isto tako i odredbe zakona koji regulišu javnost rada, zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i zakon o zaštiti potrošača. U nameri da postupak odlučivanja o bitnim pitanjima za standard građana vratimo u zakonske okvire, podneli smo prijave inspekciji od koje očekujemo odgovor na sve nedoumice oko formiranja cene grejanja.“

Pokret “Dosta je bilo – Saša Radulović”
Odbor u Vrbasu