Pokret DJB poziva građane da konkurišu na mesta direktora vrbaskih javnih preduzeća

„Na sednici Skupštine opštine Vrbas dana 14.07.2016. godine između svega ostalog doneta je i odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Standard“ Vrbas. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u «Službenom glasniku Republike Srbije». Takođe je, na prethodnoj sednici Skupštine opštine Vrbas održanoj 24.05.2016. godine, doneta odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Vrbas iz Vrbasa. Konkurs za mesto direktora JKP „Komunalac“ je objavljen 30.06.2016. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i rok za podnošenje dokumentacije je počeo da teče od 01.07.2016. godine.
Zakon o javnim preduzećima ima za cilj profesionalizaciju i sprovođenje javnih konkursa za izbor direktora kako bi se izbeglo partijsko upravljanje i zapošljavanje. Nažalost zakon je manjkav, jer je po njemu partijskim kadrovima dovoljno da status, unutar političke organizacije kojoj pripadaju, „miruje“(čl. 25. Zakona o J.P.), što pritom nije lako ni proverljivo, pa da ispunjavaju uslov za kandidaturu za mesto direktora sa ostalim kandidatima.
Pošto se zalažemo da ostali građani ne budu diskriminisani u odnosu na partijske „kadrove“, ovom prilikom pozivamo sve građane koji ispunjavaju uslove da učestvuju na javnom konkursu kako bi javna preduzeća u opštini Vrbas dobila profesionalno rukovodstvo. Kadrovi za vršenje javnih funkcija su građani i potrebno je što više kandidata na javnim konkursima za direktore javnih preduzeća kako bi nas vodili najbolji bez obzira na stranačku, ili bilo koju drugu pripadnost.
Smatramo da je krajnje vreme da svi oni koji imaju potrebne sposobnosti, iskustvo i lični integritet preuzmu deo odgovornosti za neophodne promene u našem društvu i ličnim primerom utiču na sredinu u kojoj rade i žive. Jedan od načina je svakako i učestvovanje na javnim konkursima. Pokret Dosta je bilo će podržati sve one koji su sposobni da transparentno i u skladu sa zakonom obavljaju javne funkcije. Insistiraćemo na javnom i zakonitom sprovođenju javnih konkursa a sve u cilju ukidanja partokratskog načina upravljanja resursima poreskih obveznika.
S obzirom da je u pitanju JAVNI konkurs za mesta direktora u JAVNIM preduzećima, smatramo da i sprovođenje konkursa treba da bude JAVNO. Ovim putem pozivamo Komisiju za imenovanja opštine Vrbas da po isteku roka za predaju dokumentacije javno objavi sve prikupljene biografije kako bi naši sugrađani mogli da imaju uvid u način izbora za direktore njihovih javnih preduzeća.“

Pokret “Dosta je bilo – Saša Radulović”
Odbor u Vrbasu