Požar na deponiji, uvećani računi za vodu, uređenje groblja – teme konferencije održene u JKP „Komunalac“

Nedavni požar na gradskoj deponiji u Vrbasu, uvećani računi za vodu u domaćinstvima, kao i uređenje groblja, bile su teme konferencije za novinare koju je održao direktor JKP “Komunalac” Radomir Čurović.

“Preko 70 godina na gradsku deponiju u Vrbasu se nekontrolisano iznosi smeće, naročito industrijski i životinjski otpad. Pored toga, problem je i u nepristupačnosti deponije. Na žalost usled proizvoljnih političkih tvrdnji, obustavljeno je prekrivanje i orošavanje deponije, a Jagodina koja je preuzela tu tretiranu zemlju, koja je nama osporavana, zaradila je 40 miliona dinara”, rekao je Čurović i dodao da je urađena legalizacija deponije, a regionalnim planom je predviđeno da se napravi i reciklažni centar. “U narednom periodu u planu je da fabrika cementa iz Beočina preuzima deo sadržaja deponije. Trenutno smo u pregovorima, vrši se uzorkovanje i treba da se utvrdi koliko ta materija gori i može li da koristi kao energent”, istakao je Čurović.

Govoreći o negodovanju građana koji su dobili uvećane račune za vodu, Čurović je naglasio da je osnovni problem u stambenim zgradama koje još uvek nemaju formirane skupštine stanara. “Problem u zgradama su stare instalacije koje su u vlasništvu stanara. Takođe je važno da su prijavljeni svi članovi domaćinstva. Predsednik skupštine stanara je pravno lice i po zakonu svaka zgrada mora da ima skupštinu stanara. Komunalac je zadužen za svu instalaciju do centralnog vodomera, ostalo nije u našoj nadležnosti”, rekao je Čurović.

Kada je reč o grobljima u opštini, Čurović je naglasio da su groblja u Vrbasu, Bačkom Dobrom Polju i Kucuri u njihovoj nadležnosti, a da ostala nisu iako je zakonom predviđeno da sva groblja moraju da budu u ingerenciji javnih preduzeća. Nedavno je gradsko groblje u Vrbasu izdeljeno po zonama, i još se uvek radi na prebrojavanju grobnih mesta i uređenju. Čurović je naglasio da su radnici JKP “Komulac” zaduženi za košenje prelaza na gradskom groblju, a ne i za obržavanje samih grobnih mesta, za ovu dodatnu uslugu građani moraju posebno da plate.