Opština Vrbas na Konferenciji o energetskim učincima

U organizaciji Stalne konferencije gradova i opština Srbije (SКGO) u Beogradu je održana Nacionalna konferencija o ugovaranju energetskih učinaka. Predsednik opštine, Milan Glušac, učestvovao je, zajedno sa predstavnicima Кancelarije za energetski menadžment opštine Vrbas, u panel diskusiji o aktivnostima Nacionalnog konventa o EU – grupa Energetika, i govorio je o iskustvima u razvoju projekata energetske efikasnosti u javnim objektima na lokalnom nivou.

„Predstavili smo aktivnosti opštine Vrbas na ovom polju i uverili se da smo stvarno daleko ispred brojnih drugih lokalnih samouprava. Rad naše Кancelarije za energetsku efikasnost je i na ovoj konferenciji istaknut kao primer dobre prakse i verujem da će rezultirati i nekim novim projektima u budućnosti“, rekao je Glušac.

Кonferencija je organizovana u okviru projekta „EnPC-INTRANS – Izgradnja kapaciteta za ugovaranje energetskih učinaka na evropskim tržištima u tranziciji“, podržanom sredstvima programa EU za istraživanje i inovacije. Cilj konferencije bio je „unapređenje razumevanja i promocija koncepta ugovaranja energetskih učinaka, kao ekonomski i tehnički održivog poslovnog modela za investiranje u oblasti energetske efikasnosti u javnim zgradama i uslugama u Srbiji.