Intenziviranje odnosa između Razvojnog fonda Vojvodine i opštine Vrbas

Intenziviranje odnosa između Razvojnog fonda AP Vojvodine i opštine Vrbas, bila je tema današnjeg sastanka Gorana Savića, direktora ovog fonda, sa čelnim ljudima lokalne samouprave. To će se naročito odnositi na jačanje odnosa sa privrednicima i poljoprivrednicima, a s ciljem da se kroz realizaciju pojedinačnih projekata stvori bolji ekonomski ambijet i unapredi život građana.

„Opština Vrbas dobro je sarađivala sa Razvojnim fondom, za razliku od drugih opština, ali uvek ima prostora za unapređenje saradnje. U narednom periodu organizovaćemo prezentacije raznih vrsta konkursa koje nudimo pravnim licima i poljoprivrednicima. Imamo otvorenih 11 konkursa, od kojih se jedan odnosi na lokalne samouprave, u oblasti prekogranične saradnje, dok je privrednicima namenjeno pet konkursa, dva dugoročna i tri kratkoročna“, rekao je Goran Savić.

Milan Glušac, predsednik opštine Vrbas, istakao je da je lokalnoj samoupravi uvek interesantno da sasluša ponude za saradnju, jer želi da na svim mestima traži podršku za svoje projekte i projekte poslovnih ljudi, te da se podizanjem aktivnosti privrednika i poljoprivrednika podiže i lokalna samouprava.