Izbor novih direktora i odbornika – Epilog XXX sednice SO Vrbas

Na jučerašnjoj, tridesetoj, sednici Skupštine opštine Vrbas potvrđeni su mandati novim odbornicima u lokalnom parlamentu. Novi odbornici su Drago Bjelić, Vesna Roganović (SNS) i Eva Vučković (DS).

Do promena je došlo i na čelu Javnog preduzeća za prevoz putnika Vrbas. Umesto dosadašnjeg direktora Saše Кovačevića, koji se povukao iz ličnih razloga, za novog direktora je izabran Čedo Subašić. Vršilac dužnosti direktora JKP „Кomunalac“, Radomir Čurović, sada je izabran za direktora ovog preduzeća.

Pre usvajanja Dnevnog reda, opoziciona SDS tražila je da se sa njega povuče imenovanje direktora JКP „Кomunalac“, kao i da se razgovara o stanju na gradskoj deponiji, ceni toplotne energije, utrošku sredstava nemanjenih poljoprivrednim gazdinstvima i o evidentiranju objekata za lagalizaciju. Ovi predlozi nisu dobili podršku odborničke većine.

„Teška ekonomska situacija i nasleđeni dugovi, sprečavaju izvođenje velikih projekata, ali i pored svega uspevamo da obezbedimo normalno funkcionisanje. Uz podršku iz drugih izvora pokreću se i neki važni poslovi, poput najavljene izgradnje kanalizacije“, istakao je Milan Glušac, predsednik opštine Vrbas, podnoseći izveštaj o realizaciji budžeta opštine za 2016.

Ova tačka izazvala je i najviše rasprave. Opozicioni SDS smatrao je da bi boljom preraspodelom novca i merama štednje, mogla da se obezbede veća sredstva za važna izdvajanja, pomoć poljoprivrednim gazdinstvima i ugroženim građanima.

Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Vrbas za period 2016-2020. godine sa Akcionim planom za period 2016-2020. godine jednoglasno je usvojena. Usvojene su i Odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete, Odluka o načinu utvrđivanja naziva ulica i trgova i označavanju naseljenih mesta, ulica i trgova na teritoriji opštine Vrbas, Odluka o utvrđivanju posebnog interesa i utvrđivanju visine doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta za izgradnju Parohijsko-svetosavskog doma Srpske pravoslavne crkvene opštine u Zmajevu, te Odluka o određivanju prostora na kojem nije dozvoljeno javno okupljanje.