Usmeravanje pažnje ka darovitoj deci

Dečja nedelja bila je prilika da se na jednom mestu okupi i grupa darovitih đaka iz Vrbasa. Njih ima daleko više od grupe koja se okupila, ali u skladu sa svojim mogućnostima, sastanku su prisustvovali Miljana Uhlarik i Milan Pešić iz Savinog Sela, Azra Džanić iz Bačkog Dobrog Polja i Magdalena Koprivica iz OŠ „Petar Petrović Njegoš“ iz Vrbasa.

Svrha sastanka bila je da se oni upoznaju, razmene mišljenja sa predstavnicom opštine Vrbas, Mirom Nedić, i koordinatorom Kancelarije za mlade, Nebojšom Ćetkovićem, da iznesu primedbe i dobiju informacije o mogućnostima koje imaju u trenutnom školovanju i u nastavku obrazovanja. Kako je predočeno, inkluzivna nastava obuhvata i nadarenu decu i zahteva da se sa njima radi po posebnim programima i podstiču njihovi afiniteti. Programi ove nastave, IOP-3, postoje u svim školama u našoj opštini.

Miljana Uhlarik učenica je koja je osvajala nagrade i učestvovala na nizu literarnih konkursa. Azra Džanić je pobednica savinoselskog „Nevenovog festivala dece pesnika“ i mnogih drugih takmičenja. Milan Pešić nadaren je za istoriju, ali i za druge društvene i prirodne nauke. Magdalena Koprivica bila je polaznik čuvene Istraživačke stanice „Petnica“.

daroviti-vrbas

Mira Nedić upoznala ih je sa Informatorom za darovitu decu i studente i o školama koje mogu da upišu, a koje svaka u svojoj sferi razvijaju učeničku darovitost. Takve škole su matematičke, filološke i sportske gimnazije, umetničke škole, stručne škole iz raznih oblasti.

Nebojša Ćetković informisao ih je o radu Kancelarije za mlade i o kursevima, seminarima i radionicama koji su im dostupni.

Nadareni učenici upoznati su i sa mogućnošću upotrebe naučne čitaonice u Vrbaskoj biblioteci, posetama sajmu obrazovanja, a izrazili su zainteresovanost za održavanje edukativnih eskurzija, poput posete opservatoriji i muzejima, kao i za učešće u školi u Petnici.

„Petnica je dostupna svim učenicima koji imaju želju za znanjem van okvira koji se pruža u školi. Potrebno je da đaci popune prijavu, napišu esej i autobiografiju“, upoznala je prisutne Magdalena Koprivica, rekavši da je prošla kroz svih 15 disciplina koje tamo postoje.

Informator za darovitu decu dostupan je za preuzimanje i na našem sajtu:

darovito-dete-u-skoli