Odnošenje kabastog otpada u subotu 22. oktobra

Jesenja akcija odnošenja kabastog otpada iz vrbaskih domaćinstva biće organizovana u subotu, 22. oktobra, najavljuju u PJ „Čistoća“.

„Pod kabastim otpadom podrazumevamo delove starog nameštaja, bele tehnike, kućnih aparata, automobila, tvrdu plastiku, staklo, karton i drugi sitniji otpad koji može biti upakovan u vreće ili kutije“, kaže poslovođa u PJ „Čistoća“ Mladen Pavlović napominjući da se građevinski i životinjski otpad neće odnositi.

Akcija će početi u sedam sati, pa se savetuje da građani otpad iznesu dan ranije ispred svojih kuća. Odnošenje kabastog otpada biće organizovano sledećeg meseca i u naseljenim mestima opštine.