Seminar o prevenciji trgovine ljudima u Crvenom krstu Vrbasa

U sklopu obeležavanja 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, u Crvenom krstu Vrbasa se održava trodnevni seminar koji obrađuje ovu veoma ozbiljnu problematiku. Učesnici su mladi volonteri Crvenog krsta iz 11 vojvođanskih opština. 22 učesnika dobiće informacije i smernice o tome kako da se spreči uvlačenje ljudi u lanac trgovine ljudima.

img_0003

„Crveni krst Srbije je deo Republičkog tima za borbu protiv trgovine ljudima, pored nekoliko Ministarstava, misije OEBS-a, UNICEF-a i nevladinih organizacija, a u Ministarstvu rada i socijalne politike radi Služba za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima“, upoznala nas je Tatjana Gluščević, sekretar CK Vrbasa.

Ovaj seminar ima za cilj da se tema trgovine ljudima dovede na lokalni nivo i dopre do što više osoba koje su u riziku da postanu žrtve trafikinga, kao što su deca i mladi, pogotovo iz hraniteljskih porodica, i socijalno ugrožena lica. Od ove pojave nisu zaštićeni ni ostali građani, a česti su naslovi u domaćim medijima koji govore o otmicama i trgovini ljudima, njihovom protivpravnom zadržavanju, seksualnoj i radnoj eksploataciji.

Seminar ima podršku opštine Vrbas, pa je njegovo održavanje pozdravila Mira Nedić, načelnik Odeljenja za društvene delatnosti Opštinske uprave Vrbas.

trgo-ljud